13/07/2020 - 12:30

Nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp 

Xác định công tác chuẩn bị tổ chức đại hội (ĐH) Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để ĐH đảng các cấp trong Khối diễn ra theo đúng kế hoạch. Đến nay, Đảng bộ Khối đã hoàn thành ĐH cấp cơ sở, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 19, 20 và 21-7.

Đảng viên Chi bộ Câu lạc bộ Doanh nghiệp tư nhân thành phố hỗ trợ kinh phí giúp anh Trần Hồng Lạc, công nhân Công ty TNHH Kwong Lung - Meko xây nhà ở.

Tính đến ngày 15-6, tất cả 64 chi bộ, đảng bộ cơ sở của Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp đã tổ chức ÐH nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối, hầu hết ÐH đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Khối đã thực hiện tốt 4 nội dung đề ra là: đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết ÐH nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự ÐH đảng cấp trên.

Các cấp ủy cơ sở đã bám sát nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về ÐH đảng bộ các cấp, tiến tới ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ðảng ủy Khối. Ðồng thời, triển khai chu đáo từng bước, từ việc dự thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, người lao động đến công tác chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cho ÐH. Trong đó, các đảng bộ, chi bộ đặc biệt chú trọng đến công tác bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức và phù hợp với cơ cấu, thành phần, đảm bảo tỷ lệ nữ… Ðồng thời, ÐH cấp cơ sở chú trọng đầu tư trí tuệ để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với chỉ đạo hoàn thành ÐH đảng cấp cơ sở, Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đồng chí Ðặng Hải Âu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Ðảng ủy Khối, công tác nhân sự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Ðảng ủy đã lựa chọn 25 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để giới thiệu ứng cử vào Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, số dư 12%, tái cử là 80%, nữ 24%. Ðồng thời, lựa chọn 8 đồng chí để bầu Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối, số dư 12,5%; lựa chọn 6 đồng chí để bầu vào Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Khối, số dư 16,6%... Ðồng chí Ðặng Hải Âu khẳng định: “Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”.

Ðể ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối diễn ra thành công, Ðảng ủy Khối đã xây dựng hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình tại ÐH, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ÐH. Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Phương cho biết: Dự thảo văn kiện tại ÐH đã được cán bộ, đảng viên trong Khối và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh, đã được Thường trực Thành ủy thông qua.

Công tác tuyên truyền về ÐH được thực hiện bằng nhiều hình thức: trên hệ thống loa truyền thanh của các doanh nghiệp, băng rôn, khẩu hiệu trong các doanh nghiệp, tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị ở cơ sở... Qua đó, cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của ÐH Ðảng bộ Khối, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Ðảng bộ, sự đồng thuận trong người lao động.

Song song với chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng tiến hành ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy Khối đã phát động phong trào thi đua; qua đó, các cấp ủy cơ sở, doanh nghiệp trong Khối đã đóng góp 180 triệu đồng xây dựng 4 mái ấm tặng người lao động và người già neo đơn gặp khó khăn về nhà ở...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết