25/06/2013 - 20:39

Thực hiện Nghị định 15

Nâng cao trách nhiệm quản lý chất lượng công trình

Thời gian qua, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các ngành hữu quan tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Mới đây, lãnh đạo TP Cần Thơ có buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình (Nghị định 15). Nghị định 15 sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng như: Các dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp thực hiện trước khi chủ đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt; Bảo hành công trình xây dựng tối thiểu 12 tháng. Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình sẽ phải cung cấp thông tin về năng lực  đến cơ quan quản lý nhà nước... Theo ý kiến của nhiều đại biểu, Nghị định này sẽ giúp xác định được năng lực của chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện thành phố đang gặp khó khăn, vướng một số điểm, cần nhanh chóng tháo gỡ…

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Nghị định 15 có hiệu lực thi hành ngày 15-4-2013 và thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18-4-2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209. Theo đó, Nghị định 15 nhằm nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng thông qua việc yêu cầu các cơ quan quản lý công trình chuyên ngành tập trung thẩm tra chất lượng các bản vẽ thiết kế; công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng… Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thẩm tra cả chi phí xây dựng, thay vì trước đây giao cho chủ đầu tư.

Ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết: Để triển khai thực hiện tốt Nghị định 15, Sở Xây dựng thành phố đã tham gia các buổi tập huấn do Bộ Xây dựng tổ chức tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Ngoài ra, Sở cũng tham gia việc triển khai Nghị định 15; hội nghị đóng góp ý kiến cho Luật Xây dựng sửa đổi và các thông tư hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, như: Thông tư hướng dẫn thực thi một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng…Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn do chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể như: Hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Nghị định 15 quy định việc thẩm tra các công trình từ cấp III trở lên, còn các công trình dưới cấp III chưa quy định cơ quan quản lý nhà nước nào thẩm tra thiết kế…

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 15, trong đó có Thông tư về hướng dẫn thẩm tra, thiết kế xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Tuy nhiên, đến nay đã dự thảo lần thứ 12 nhưng vẫn chưa ban hành… Dù còn nhiều vướng mắc nhưng Sở Xây dựng thành phố đã chỉ đạo ngành chuyên môn, các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện theo Nghị định 15. Sở Xây dựng thành phố kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành hữu quan triển khai những nội dung có thể thực hiện được trong Nghị định 15 trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn về công trình xây dựng, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thẩm tra thiết kế…

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, cho rằng: Nghị định 15 đã quy định tương đối cụ thể các điều, khoản nhưng trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những khó khăn phát sinh. Để thực hiện tốt và đồng bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và các cơ quan chức năng. Thành phố nên giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện Nghị định này, để các chủ đầu tư có khó khăn, vướng mắc báo cáo về kịp thời giải quyết, tháo gỡ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Theo Sở Xây dựng thành phố, Nghị định 15 có một số điểm mới, như: Tăng cường quản lý chất lượng công trình: Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình sẽ phải cung cấp thông tin về năng lực của mình đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để đăng tải công khai trên website của cơ quan này. Các thông tin này sẽ được dùng để làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia một số hoạt động xây dựng. Tăng cường chức năng cho các cơ quan quản lý nhà nước trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư... Công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp thực hiện trước khi chủ đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt. Hủy bỏ công tác tư vấn Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình: Tùy theo loại và cấp công trình mà thay vào đó là các cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành xây dựng tham gia công tác nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình, công trình trước khi đưa vào sử dụng. Bảo hành công trình xây dựng tối thiểu 12 tháng: Đây là yêu cầu của Chính phủ đối với các nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.  Theo đó, các nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị. Thời hạn bảo hành công trình kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng hoặc căn cứ vào hợp đồng nhưng không được ít hơn 24 tháng đối với công trình đặc biệt cấp I, không ít hơn 12 tháng đối với công trình cấp còn lại.

Lẽ đó, sắp tới, Sở sẽ tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố cho các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý công trình kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình theo quy định. Ngoài ra, tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; rà soát công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 của Nghị định 15 đối với các công trình chuyên ngành do Sở quản lý…

Tại buổi họp với các sở, ngành hữu quan về thực hiện Nghị định 15, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh đề nghị: Sở Xây dựng thành phố làm cơ quan chủ quản nghiên cứu việc triển khai thực hiện. Đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố còn vướng mắc ở những điều, khoản cụ thể nào, có văn bản trình UBND thành phố xem xét. Các sở, ngành hữu quan nhanh chóng kiện toàn bộ máy để triển khai Nghị định 15 sao cho hiệu quả. Các điều, khoản nào của Nghị định có liên quan đến các sở, ngành nào thì sở, ngành đó chủ động rà soát, tích cực đóng góp ý kiến, tham mưu cho UBND thành phố sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành chức năng, nhanh chóng áp dụng Nghị định 15 vào các công trình trên địa bàn thành phố để chính sách sớm đi vào cuộc sống…

Bài, ảnh: THU HOÀI

 

Chia sẻ bài viết