23/09/2015 - 21:44

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, UV Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng trong thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, lãnh đạo chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra, tạo ra động lực phát triển mới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH XI của Đảng. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết:

 

- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ lần thứ XII đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Kinh tế thành phố tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, các nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư và mở rộng, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố theo tiêu chí đô thị loại I. Thành phố quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Quốc phòng an ninh được tăng cường, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh...

 Qua triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực gì, thưa đồng chí?

- Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị có bước đổi mới tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn đề cao và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTƯ 4) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tích cực, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hằng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng sai phạm, yếu kém giảm dần. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân 89,2%/năm.

Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp từ thành phố đến cơ sở được sắp xếp kiện toàn phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và các vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi người dân; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước qua đó tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Việc thực hiện qui chế dân chủ ngày càng sâu rộng, có tác dụng tích cực, huy động được sức người sức của đóng góp cho chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình có công với nước, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội ngày càng tốt hơn.

Công tác cán bộ được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng qui trình, có tính kế thừa và phát triển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng. Việc điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng người, đúng việc, nhất là cán bộ trẻ, nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn cao đúng theo qui định.

 Thưa đồng chí, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại xứng tầm với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII?

- Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, Đảng bộ thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế (GDP – giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2010 – 2015 đạt 12,19%. Đến năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 77.925 tỉ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010, hàng năm đóng góp cho vùng khoảng 12-12,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 78,46 triệu đồng, tương đương 3.626 USD, tăng 2,15 lần so với năm 2010. Cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản.

Sản xuất công nghiệp tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng, từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 103.324 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2010 và tăng bình quân 10,1%/năm. Lĩnh vực thương mại phát triển nhanh, đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.916 tỉ đồng, vượt 10,1% kế hoạch, gấp 2,3 lần so với giai đoạn 2006-2010, tăng bình quân 20% /năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện trên 7 tỉ USD, tăng bình quân 3,9%/năm, cơ bản đạt yêu cầu nghị quyết đề ra. Dịch vụ phát triển năng động, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng theo hướng đa dạng hóa loại hình, hướng tới những ngành dịch vụ có giá trị lớn. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, chất lượng cao; cơ bản hoàn thành cơ giới hóa các khâu trong sản xuất.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đạt kết quả khá tốt. Tổng số vốn đầu tư trong 5 năm ước thực hiện trên 200.000 tỉ đồng, tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2006-2010. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 58.256 tỉ đồng, vượt 23,9% chỉ tiêu nghị quyết, tăng bình quân 4,7%/năm; tỷ lệ huy động ngân sách /GDP đạt 9,8%.

Nhiệm kỳ qua, thành phố tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Một số công trình giao thông quan trọng được ưu tiên đầu tư, nâng cấp và hoàn thành đưa vào sử dụng; nhiều khu đô thị, tái định cư mới được đầu tư xây dựng, cùng với việc cải tạo nâng cấp, chỉnh trang, tạo cảnh quan, trật tự đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Một số công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, như: Đường Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 61B – giai đoạn 1, tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn, mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui, đường Nguyễn Văn Cừ... đã tạo điểm nhấn cho thành phố, góp phần nâng chất các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng phát triển. Việc chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, đời sống người dân nông thôn được cải thiện đáng kể. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện đạt 98%, sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%, sử dụng nước sạch đạt 87,52%; 85/85, xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; công nhận 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, chiếm 33,3% tổng số xã, vượt 20% kế hoạch.

Những năm qua, thành phố chú trọng chăm lo các đối tượng chính sách và đảm bảo an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ đã vận động các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước xây mới sửa chữa trên 10.000 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm giải quyết việc làm và đào tạo nghề được thực hiện tốt, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, từ đó góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đến nay xuống còn 1,84%.

 Thưa đồng chí, trong Dự thảo Văn kiện Thành ủy trình ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII xác định mục tiêu, phương hướng phát triển thành phố giai đoạn 2015-2020 có những điểm đổi mới, nổi bật gì so với nhiệm kỳ trước? Thành ủy xác định những khâu đột phá nào, thưa đồng chí?

- Thời gian tới, nguồn lực đầu tư của Trung ương vào khu vực ĐBCSL khá lớn, nhiều công trình trọng điểm sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng... tạo điều kiện thuận lợi để thành phố liên kết, hợp tác trong khu vực và quốc tế. Xuất phát từ tình hình trên, Đảng bộ TP Cần Thơ xác định mục tiêu tổng quát để thành phố ngày càng phát triển trong giai đoạn 2015-2020 là: Phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn; xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong Đảng và sức chiến đấu toàn Đảng bộ, đủ sức lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Đối với phương hướng, mục tiêu cụ thể, thành phố sẽ chú trọng phát huy đồng bộ các yếu tố, tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện, lợi thế của thành phố, nâng cao quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế. Tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là những công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn cho sự phát triển của thành phố. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng phúc lợi xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách, trình độ phát triển giữa nội thành và vùng ven. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển toàn diện con người, từng bước xây dựng hoàn thiện con người Cần Thơ "trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch". Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giữ vững sự ổn định về chính trị để phát triển kinh tế - xã hội. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá sau:

- Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm với nhiệm vụ; chú trọng phát huy phẩm chất, sự năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, lực lượng trí thức, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực phát triển của thành phố.

- Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp vận dụng cơ chế, chính sách của Trung ương, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng... đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

- Tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và các lĩnh vực đời sống nhân dân thành phố. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị hiện đại; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hàng hóa; phát triển các ngành dịch vụ có giá trị cao, thu hút nhiều dự án đầu tư vào thành phố.

Xin cảm ơn đồng chí!

HOÀI THU (thực hiện)

Chia sẻ bài viết