07/11/2013 - 21:09

Nâng cao kỹ năng truyền thông về phòng, chống mua bán người

(CT)- Trong 2 ngày (7 và 8-11-2013), tại TP Vũng Tàu, diễn ra hội nghị tập huấn công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người và tội phạm, do Cục Báo chí phối hợp với Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy thuộc Bộ Công an, tổ chức cho cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam. Bà Đặng Thị Thu An, Phó Cục trưởng Cục Báo chí khu vực phía Nam đã đến dự.

Đợt tập huấn này giúp các học viên tìm hiểu về tình hình mua bán người tại Việt Nam và thế giới; tổng quan chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015; các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn về đạo đức nghề nghiệp và nhân quyền trong phòng, chống buôn bán người; các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu và xây dựng chương trình phòng, chống buôn bán người của Dự án Liên minh các Tổ chức Liên Hiệp quốc về phòng, chống buôn người…

Mục đích của đợt tập huấn nhằm tăng cường truyền thông về phòng, chống mua bán người, nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật, ý thức cảnh giác cho người dân. Đợt tập huấn này đã nhấn mạnh vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phối hợp với cơ quan chức năng định hướng tuyên truyền giúp công tác phòng, chống mua bán người ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, giảm dần số vụ, số nạn nhân…

Xuân Đào

 

Chia sẻ bài viết