07/07/2019 - 07:17

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai 

Việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả. Ðây là căn cứ để giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đang triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2019, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Dự án tuyến đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 đang được thi công nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục ngang cho TP Cần Thơ.

Bám sát kế hoạch sử dụng đất hằng năm

Là quận đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, quá trình đô thị hóa của quận Ninh Kiều diễn ra nhanh chóng, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ và diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận bị thu hẹp đáng kể. Theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND (ngày 4-5-2019) của UBND TP Cần Thơ ban hành “Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều”, phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2019, diện tích đất nông nghiệp của quận Ninh Kiều là 465,56ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 2.457,77ha; đất đô thị 2.923,33ha. Theo ông Trần Tiến Dũng, Quyền Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều là một trong những kế hoạch quan trọng hằng năm làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế-xã hội của quận nói riêng, cũng như góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận đều được niêm yết công khai để người dân, các thành phần kinh tế cập nhật và triển khai thực hiện.

Theo UBND quận Bình Thủy, đến nay, trên địa bàn quận, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành và đạt tỷ lệ cao (99,71%). Qua đó, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Cuối tháng 6 vừa qua, UBND quận Bình Thủy đã tổ chức Hội nghị công bố công khai Quyết định số 1486/QĐ-UBND của UBND thành phố “Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Bình Thủy, TP Cần Thơ”. Theo đó, thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Bình Thủy với tổng diện tích đất tự nhiên là 7.113,22ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 3.079,21ha, chiếm 43,29% diện tích đất tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp là 4.034,01ha, chiếm 56,71% diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 614,8ha; diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 1.153,03ha; diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,8ha.  Nhìn chung, đối với các quận, huyện, việc phân bổ hợp lý quỹ đất đai trên địa bàn nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; góp phần quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả kinh tế cao. Quan trọng hơn cả là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội dài hạn; tạo đột phá về thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn.

Tăng cường quản lý

Do yêu cầu phát triển, các quận, huyện phải tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các công trình trên nhiều lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, công nghiệp, khu du lịch, vui chơi, giải trí... Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng đặt ra yêu cầu cho các địa phương trong việc quản lý chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa đối với các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, UBND quận Bình Thủy chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng cùng UBND các phường trên địa bàn tập trung tuyên truyền về Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận đến người dân để người dân nắm bắt và thực hiện. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các ngành và các phường theo dõi, kiểm tra, giám sát xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân tự chuyển đổi đất nông nghiệp sang các mục đích khác mà không tuân theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được thành phố phê duyệt. Bên cạnh đó, quận cũng lưu ý các phòng chức năng và UBND các phường quan tâm đến chỉ tiêu chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cũng như chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp vì chỉ tiêu này thường đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Thời gian qua, thành phố và các quận, huyện ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phúc lợi xã hội; bố trí quỹ đất để quy hoạch phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; chú trọng bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xã hội hóa ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao. Đồng thời, cân đối quỹ đất để đáp ứng nhu cầu xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư, các công trình thương mại, dịch vụ, du lịch… Ông Trần Tiến Dũng, Quyền Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, chia sẻ: Thời gian qua, trên địa bàn quận có một số trường hợp tự ý chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng trái phép từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp làm phát sinh các khu dân cư tự phát và quận đã quyết liệt chấn chỉnh, xử lý. Bên cạnh đó, quận cũng gặp không ít khó khăn trong công tác thu hồi đất triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng mà một phần nguyên nhân là do thiếu nền tái định cư cho người dân. Do đó, quận đang đề xuất triển khai một khu tái định cư với diện tích khoảng 9,6ha để có quỹ nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư trên địa bàn quận.

Nhìn chung, để đạt kết quả cao trong công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các quận, huyện cũng như các cấp đòi hỏi việc điều chỉnh quy hoạch phải triển khai đồng bộ, đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo luật định. Cần đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch khác trên địa bàn nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch. Tăng cường hoàn thiện công tác kiểm kê, thống kê đất đai; tập trung hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để hạn chế những sai lệch về thông tin đất đai nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các ngành chức năng và các địa phương cũng cho rằng thành phố cần tiếp tục vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, tạo hành lang pháp lý, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các dự án lớn trên địa bàn, nhất là các dự án trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Bài, ảnh: THANH ÐÌNH 

Chia sẻ bài viết