15/02/2020 - 20:45

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch 

Quy hoạch xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần tạo ra nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. TP Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch để phân bổ và thu hút các nguồn lực đầu tư hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị để xứng tầm là thành phố trung tâm vùng ĐBSCL.

Công tác quy hoạch đô thị là nhiệm vụ quan trọng, nhằm định hướng phát triển đô thị, tạo diện mạo khang trang đồng bộ, tạo điều kiện để thu hút đầu tư hiệu quả đối với các quận, huyện. Theo ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, quận hiện có 22 đồ án quy hoạch được phê duyệt. Trong đó có 5 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và 17 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Có 8/22 đồ án quy hoạch đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, 6 đồ án đang triển khai thực hiện và 8 đồ án quy hoạch được phê duyệt công bố nhưng đến nay chưa tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế.

Một góc đô thị Phong Điền.

Nhờ sự hỗ trợ của thành phố và các sở ngành, nhiều dự án trên địa bàn quận đã mời gọi được các nhà đầu tư có tiềm lực vào đầu tư các khu du lịch, khu đô thị trên địa bàn. Một số nhà đầu tư trước đây cũng tích cực tái khởi động lại hoạt động đầu tư sau thời gian trầm lắng. Sự chuyển biến tích cực về thu hút đầu tư chính là nhờ hạ tầng kỹ thuật của Bình Thủy được đầu tư khang trang, đồng bộ. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch của quận cũng từng bước được tăng cường nhằm góp phần cùng thành phố giám sát tiến độ triển khai của các chủ đầu tư.

Các quy hoạch đã được phê duyệt và đang triển khai lập đồ án quy hoạch trong năm 2019 của huyện Phong Điền có thể kể đến: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Nhơn Nghĩa, điều chỉnh quy hoạch cục bộ nông thôn mới xã Nhơn Nghĩa; đã trình thẩm định quy hoạch đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Mỹ Khánh, điều chỉnh quy hoạch thị trấn Phong Điền chờ UBND thành phố phê duyệt. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, các quy hoạch này là cơ sở để huyện triển khai thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên, huyện cũng đang chờ thành phố hoàn thành và phê duyệt cụ thể phân khu chức năng để làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, huyện đang tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Thành ủy “Về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”. Đây là công việc mới có tính đột phá, với khối lượng công việc lớn, tính chất công việc đòi hỏi phải có tư duy tầm chiến lược nên huyện rất cần sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố. Do đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục thực hiện xác định cụ thể các nhiệm vụ của Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị sinh thái. Đồng thời, cập nhật, điều chỉnh một số quy hoạch cục bộ phù hợp với phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Rà soát, bổ sung các quy hoạch chi tiết trung tâm các xã; tham mưu UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái 1.500ha và khu vực phát triển vành đai nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Sở Xây dựng thành phố cũng đang triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 quận Cái Răng, lập điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thạnh An, Phong Điền. Đồng thời, lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị TP Cần Thơ phù hợp với quy định. Cuối năm 2019, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Phong Điền khẩn trương hoàn thành Đề án công nhận huyện Phong Điền là đô thị loại IV phù hợp với Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020 được duyệt.

Để quản lý quy hoạch hiệu quả, thành phố đã giao các sở, ngành hữu quan triển khai lập quy hoạch tích hợp phát triển thành phố theo Luật Quy hoạch và trên tinh thần văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ chủ quản chuyên ngành. Thành phố đã tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho bước tiếp theo là công tác lập quy hoạch tích hợp phát triển thành phố trong năm 2020 nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác triển khai tổ chức và quản lý quy hoạch trên địa bàn.

Thành phố cũng đã có Kế hoạch số 137/KH-UBND “Triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050”. Để đảm bảo thực hiện theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đúng tiến độ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện chủ động triển khai theo lĩnh vực quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao. Quan tâm rà soát, bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm theo đúng quy định, đảm bảo thích hợp các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ chủ quản chuyên ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch; khắc phục triệt để tình trạng thực hiện không đúng quy hoạch; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai thực hiện.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết