16/08/2018 - 21:58

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ô Môn tập trung nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng. Qua đó, đã kịp thời ngăn ngừa nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật trong Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV).

Được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, cán bộ, công chức bộ phận một cửa phường Phước Thới thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp quận Ô Môn xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa; trên cơ sở đó, hằng năm, xây dựng chương trình KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. UBKT các cấp trong quận xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Cao Hoàng An, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Châu Văn Liêm, cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tăng cường KT, GS việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;… Qua đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã nhắc nhở các chi bộ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, như: triển khai thông tin thời sự, tài liệu trong cuộc họp lệ quá dài, việc đề ra nghị quyết của chi bộ chưa sát thực tế, phân công ĐV thực hiện nghị quyết chưa cụ thể, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định về trật tự kỷ cương đô thị chưa tốt...

Bên cạnh đó, UBKT Đảng ủy quan tâm nắm bắt thông tin, dư luận phản ánh liên quan đến CB, ĐV, tiến hành KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 ĐV về chấp hành quy định của Điều lệ Đảng chưa nghiêm và thực hiện nhiệm vụ tham mưu sai sót. Qua đó, kiểm điểm và xử lý kịp thời. Đồng chí L.V.N, ĐV khu vực 1, nói: “Do bận công việc làm ăn, tôi vắng họp lệ chi bộ 2 tháng, không xin phép. Được UBKT Đảng ủy và chi bộ nhắc nhở, kiểm điểm, tôi đã rút kinh nghiệm và chấp hành nghiêm quy định sinh hoạt Đảng”. Đồng chí Cao Hoàng An khẳng định: “Nhờ tăng cường công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường chỉ có 1 ĐV là công chức địa chính- xây dựng- đô thị phường vi phạm trong việc tham mưu cấp phép xây dựng chưa đúng, phải thi hành kỷ luật”.

Ở Đảng bộ phường Phước Thới, công tác KT, GS được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy quan tâm thường xuyên. Theo đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy quan tâm KT, GS các chi bộ, CB, ĐV thực hiện NQTW4 khóa XI, khóa XII; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện trật tự kỷ cương đô thị; việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã nhắc nhở Chi bộ khu vực Bình Hòa A cần có giải pháp chỉ đạo khắc phục tình trạng để người dân xây dựng sai phép, lấn chiếm đất công; nhắc nhở Chi bộ khu vực Thới An B có giải pháp chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm hành lang, lòng đường làm nơi buôn bán; nhắc nhở các chi bộ khu vực Thới Ngươn A, Thới Bình và Bình An có giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả vận động bao phủ bảo hiểm y tế...

UBKT Đảng ủy phường đã KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với Bí thư Chi bộ khu vực Bình Hòa A về vai trò thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm và KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 ĐV ở Chi bộ khu vực Bình Phước do gả con cho người nước ngoài không báo cáo với tổ chức, qua đó đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. “Nhờ thực hiện tốt công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường chỉ có 1 ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật; hằng năm, gần 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh” - đồng chí Trần Văn Hiệp nói.

Ở cấp quận, từ năm 2015-2018, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy đã xây dựng Chương trình GS, KT gồm 20 nội dung GS, 18 nội dung KT. Trong đó, tập trung KT, GS việc thực hiện NQTW4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, nói: “Mỗi nội dung KT, GS Ban Thường vụ Quận ủy thành lập đoàn tiến hành KT, GS từ 6-8 cấp ủy cơ sở. Nhìn chung, các cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt nội dung được GS, KT; chỉ một vài cấp ủy còn hạn chế như xây dựng nghị quyết chưa sát thực tế, xây dựng và chỉnh đốn đảng chưa quyết liệt, đăng ký học tập và làm theo gương Bác còn chung chung… Sau khi được nhắc nhở, các đơn vị đã khắc phục kịp thời”.

Nhờ tăng cường công tác KT, GS, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ quận Ô Môn chỉ có 8 ĐV vi phạm chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa nghiêm, thiếu tinh thần trách nhiệm phải thi hành kỷ luật. “Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Thường vụ và UBKT Quận ủy tiếp tục quan tâm KT, GS việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường GS thường xuyên đối với tổ chức đảng và ĐV để ngăn ngừa hiệu quả vi phạm trong Đảng”, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy thông tin.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Quận ủy đã kiểm tra 10 ĐV bị tố cáo về có hành vi lừa đảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vi phạm quy định tiếp công dân, lập hồ sơ giả để chiếm đất người khác, vi phạm chính sách hỗ trợ bồi thường tái định cư, báo cáo không đúng sự thật,… Qua KT, kết luận 5 trường hợp bị tố cáo sai, 5 trường hợp bị tố cáo đúng một phần và đã kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết