17/04/2013 - 14:33

Nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục đăng ký kinh doanh

*Tham vấn ý kiến sửa đổi Luật DN, Luật Đầu tư 2005 đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước

(CT)- Ngày 16-4-2013, tại TP Cần Thơ, đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì Hội nghị Công tác đăng ký kinh doanh (ĐKKD) năm 2013.

Theo Cục quản lý ĐKKD, thời gian qua, cơ quan ĐKKD các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng và Chính phủ, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Chương trình cải cách ĐKKD tại Việt Nam. Trong đó có nhiều hoạt động đạt hiệu quả nổi bật như: Hoàn thiện một bước khuôn khổ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp (DN) nhằm pháp lý hóa các nội dung cải cách được Chính phủ giao; xây dựng hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia nhằm tăng hiệu suất công tác và thống nhất quy trình nghiệp vụ trên phạm vi toàn quốc; xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương và địa phương; góp phần minh bạch hóa môi trường kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng xã hội các thông tin có giá trị pháp lý về DN... Theo đó, trong quý I năm 2013, cả nước có 15.707 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 79.389 tỉ đồng. So với quý I năm 2012 thì số DN đăng ký thành lập mới giảm 6,8% và số vốn đăng ký giảm 16,1%. So với quý IV năm 2012 thì số lượng DN thành lập mới giảm 9,4% và số vốn đăng ký giảm 26,7%. Số lượng DN thành lập mới giảm do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của cả nước.

Thay mặt Bộ KH&ĐT, Thứ trưởng Đặng Huy Đông đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ làm công tác ĐKKD trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các sở, ngành chức năng, cơ quan ĐKKD cần tập trung thực hiện thời gian tới: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về DN và đầu tư một cách đồng bộ, tạo hành lang pháp lý bình đẳng cho DN trong và ngoài nước thực hiện thủ tục gia nhập thị trường; hoàn thiện và mở rộng hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với DN; nâng cao chất lượng thông tin DN; hoàn thiện bộ máy tổ chức cơ quan ĐKKD các cấp tại địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về ĐKKD, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác ĐKKD có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp...

*Cùng ngày, Bộ KH&ĐT tổ chức lấy ý kiến tham vấn của các đại biểu nêu trên về việc sửa đổi Luật DN và Luật Đầu tư 2005.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày về định hướng cải cách ĐKKD trong sửa đổi Luật DN và Luật Đầu tư của Cục Quản lý ĐKKD (Bộ KH&ĐT). Các đại biểu cũng có ý kiến đóng góp sửa đổi Luật DN và Luật Đầu tư 2005.

Nhìn chung, các đại biểu có ý kiến đóng góp sửa đổi Luật DN, Luật Đầu tư 2005 xung quanh vấn đề tạo điều kiện cho DN hoạt động, phát triển, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

H.V

 

Chia sẻ bài viết