19/12/2018 - 17:50

Nâng cao chất lượng xã văn hóa nông thôn mới Trường Xuân B 

Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai đã về đích với kết quả đạt tất cả 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Bộ mặt nông thôn Trường Xuân B giờ “thay da, đổi thịt”; đời sống vật chất, tinh thần của người dân  thêm ấm no, sung túc.

Chung sức

Ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, chia sẻ: “Đề án XDNTM của xã được xác lập trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống và hiện đại; bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương đã tạo bước đột phá trong nếp nghĩ, cách làm của cán bộ và nhân dân. Qua hơn 7 năm xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, Trường Xuân B rút ra bài học: Để tạo được sự đồng thuận trong dân, trước tiên, phải làm cho người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng xã văn hóa nông thôn mới ở Trường Xuân B diễn ra khá mạnh mẽ thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”; lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị…


Quá trình XDNTM, xã Trường Xuân B đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: MỸ THANH

Từ những nỗ lực nói trên, nhận thức của cán bộ và nhân dân có sự chuyển biến rõ nét và tích cực tham gia chương trình. Điển hình như: tự nguyện hiến đất, tiền của để thực hiện các công trình giao thông nông thôn; phát triển sản xuất có hiệu quả (mô hình “Cánh đồng lớn”, tổ hợp tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…). Trong 7 năm qua, tổng kinh phí thực hiện XDNTM trên địa bàn xã là 93,67 tỉ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước 74,57 tỉ đồng (chiếm 79,61%) và nhân dân đóng góp 19,1 tỉ đồng (chiếm 20,39%). Nguồn vốn huy động trong dân chủ yếu là phục vụ làm lộ giao thông nông thôn, xây dựng trường học, thủy lợi nội đồng, nhà ở… Việc huy động người dân và cộng đồng dân cư đóng góp XDNTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân.

Ông Lê Văn Tâm, người dân xã Trường Xuân B, chia sẻ: “Điện, đường, trường, trạm đều được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, hiện đại hơn. Đời sống người dân cũng được cải thiện thông qua mức sống được nâng cao, chăm sóc sức khỏe y tế, phúc lợi xã hội... Trên địa bàn xã giờ không còn nhà tạm, dột nát nữa”. Hiện tại đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa 100%; đường giao thông nông thôn bê tông hóa hơn 67,6%. Với việc hoàn thành tiêu chí về thủy lợi, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã (1.923ha) đều được tưới và tiêu nước chủ động đạt 100%. Song song với việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Trường Xuân B còn quan tâm đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên địa bàn hình thành một số mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững như: mô hình “Cánh đồng lớn”  tại ấp Trường Khương A - Trường Khương B và ấp Trường Ninh - Trường Ninh A, với diện tích khoảng 700ha, 516 hộ tham gia….

Không ngừng nâng chất

Về định hướng XDNTM thời gian tới, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, chia sẻ: “Đối với các tiêu chí động (bảo hiểm y tế, thu nhập...), xã tiếp tục giữ và duy trì với mức độ tốt nhất; các tiêu chí còn lại tiếp tục nâng chuẩn cao hơn mức quy định tiêu chí nông thôn mới hiện tại; căn cứ tình hình thực tế để có mức quy định nâng chuẩn cụ thể cho từng tiêu chí. Ngoài ra, công tác nâng chất xã văn hóa nông thôn mới Trường Xuân B tập trung vào các nội dung: phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân; Phát triển kinh tế, sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng cao chất lượng về văn hóa, xã hội và môi trường; đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức chính trị xã hội và giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn”.

Xã tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, nâng cao tỷ lệ đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; Thường xuyên nạo vét kênh nội đồng và kênh tạo nguồn nhằm đảm bảo diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Trường Xuân B tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch và xây dựng trạm cấp nước mới nhằm phấn đấu nâng cao tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 97%; Xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường trong khu dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải, nước thải từ hộ gia đình; mô hình xã, ấp xanh - sạch - đẹp- an toàn. Đồng thời, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học luôn đạt trên 80%; nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt mức 50 triệu/người/năm đến cuối năm 2020...

Theo ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, kết quả Trường Xuân B đạt được hôm nay là nền tảng để huyện hoàn thành 12/12 xã nông thôn mới vào năm 2019 và tiến đến danh hiệu huyện nông thôn mới vào năm 2020. Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ xã Trường Xuân B trong việc nâng chất toàn diện các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, Trường Xuân B cần đầu tư thích đáng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết sản xuất thông qua việc nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn”… Về phía huyện tiếp tục xây dựng và thực hiện các dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn”, “Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất”. Đây là bước đi căn cơ để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo đà cho việc vận động đóng góp hoàn thành các tiêu chí về XDNTM.

MỸ THANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trường Xuân B