05/11/2018 - 07:18

Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế làm việc 

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế làm việc (QCLV) của cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng (TCSCĐ) và chi bộ”. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, vị trí, vai trò QCLV của cấp ủy, các TCCSĐ đã đề xuất nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả QCLV của cấp ủy. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) tại cơ quan, đơn vị.


Hầu hết các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố xây dựng và lãnh đạo thực hiện QCLV hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Trong ảnh: Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỲNH LAM

Theo đồng chí Huỳnh Mười Một, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ, QCLV của cấp ủy là văn bản cụ thể hóa những nguyên tắc, quy định của cấp ủy cấp trên thành nguyên tắc, chế độ hoạt động của cấp ủy cấp mình. Đồng thời, quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và từng thành viên cấp ủy, các mối quan hệ công tác và cách thức giải quyết… Thời gian qua, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối rất quan tâm xây dựng và thực hiện QCLV. Sau mỗi kỳ đại hội, từ Đảng ủy Khối đến cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đều xây dựng và ban hành QCLV của cấp ủy; QCLV của Ủy ban Kiểm tra (UBKT); chương trình, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp mình để cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, chương trình của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy.

Hiện nay, Đảng bộ Khối CQDCĐ thành phố có 97 TCCSĐ trực thuộc (54 đảng bộ cơ sở, 43 chi bộ cơ sở); 3 đảng bộ bộ phận; 424 chi bộ trực thuộc đảng ủy, với 5.978 đảng viên. Hầu hết cấp ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc đều quan tâm xây dựng và thực hiện tốt QCLV của cấp mình; có kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCLV của cấp mình và cấp dưới; có rà soát, sửa đổi, bổ sung QCLV kịp thời, phù hợp. Trong lãnh đạo, điều hành, cơ bản bám sát QCLV và chương trình, kế hoạch đề ra; giữ vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện QCLV và các quy định của cấp trên về nêu gương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện QCLV. Theo đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, thực hiện QCLV của BCH Đảng bộ Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên nghiêm túc, tổ chức các kỳ họp đúng quy định. Các cuộc họp, hội nghị đều chuẩn bị trước nội dung và bố trí thời gian hợp lý để thảo luận. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Đảng ủy giao các bộ phận có liên quan báo cáo cụ thể. Từ đó, phát huy được trí tuệ của tập thể, đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo. "Trong QCLV của Đảng ủy quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của BCH Đảng bộ, của Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BTV,  Ủy viên BCH Đảng bộ. Quy định rõ chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan, đối với BTV Đảng ủy Khối; đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan…"- đồng chí Nguyễn Tiền Phong nhấn mạnh.

Hội nghị còn là dịp để cấp ủy các TCCSĐ và chi bộ thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện QCLV tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố, khẳng định: "Xây dựng QCLV là một việc làm khó, lãnh đạo thực hiện đúng quy chế lại càng khó hơn. Vì vậy, trước hết cấp ủy, chi bộ cần triển khai, quán triệt QCLV của cấp ủy đến tất cả cấp ủy viên, các tổ chức trực thuộc và đảng viên để nắm và thực hiện. Mỗi cấp ủy viên phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện quy chế, nhất là người đứng đầu cấp ủy; thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao; nguyên tắc, chế độ hội họp và lối làm việc. Hoạt động của cấp ủy phải luôn bám sát quy chế, trong giải quyết công việc phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân".

Dự hội nghị, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCLV của cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí đề nghị BTV Đảng ủy Khối và các TCCSĐ và chi bộ tiến hành rà soát, đối chiếu để kịp thời sửa đổi, bổ sung QCLV phù hợp, hiệu quả. Trong xây dựng QCLV phải xác định rõ thẩm quyền tập thể, cá nhân và mối quan hệ công tác; gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tốt quy tắc tập trung dân chủ tại cơ quan, đơn vị...

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết