16/01/2020 - 19:23

Nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

(CT)- Chiều 16-1, Cục Thống kê TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu ngành thống kê thành phố bám sát kế hoạch, chương trình công tác của Tổng cục Thống kê, UBND thành phố để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Cục. Trong đó lưu ý cần có sự phối hợp, cung cấp và chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành; nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội địa phương. Toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, huy động trí tuệ tập thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Năm qua, ngành thống kê thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể, hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, kết quả đã được công bố và đang được các cấp, các ngành sử dụng hiệu quả. Ngành thống kê đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 30 cuộc điều tra thống kê nhiều lĩnh vực. Đồng thời, kịp thời cung cấp kịp thời thông tin, số liệu về tình hình kinh tế- xã hội làm cơ sở phục vụ quy hoạch, chiến lược, lãnh đạo điều hành của thành phố năm 2019. Ngành thống kê ký kết quy ước phối hợp và chia sẻ thông tin với các sở, ngành và mang lại hiệu quả tích cực. Chế độ báo cáo thống kê tăng cả về số lượng và chất lượng...

Về nhiệm vụ năm 2020, ngành thống kê thành phố tiếp tục bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất, đáp ứng nhu cầu thông tin. Chuẩn bị và thực hiện thành công điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản giữa kỳ; triển khai một số công việc bước đầu cho điều tra doanh nghiệp năm 2019. Bên cạnh đó, triển khai Luật Thống kê 2015, Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2025 và tầm nhìn đến năm 2030...

Dịp này, ngành thống kê thành phố vinh dự đón nhận 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể xuất sắc và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết