16/11/2019 - 09:17

Nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, MTTQVN các cấp trong thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp cùng các tổ chức thành viên để có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện các cuộc vận động. Điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động) do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, được các tầng lớp nhân dân trong thành phố tích cực hưởng ứng. Thông qua Cuộc vận động, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước đổi thay, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận được biểu dương khen thưởng.

Nâng chất các hoạt động

Theo bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều, hằng năm, Mặt trận các cấp trong quận triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động. Qua đó, đăng ký xây dựng, nâng chất và nhân rộng 41 mô hình điểm gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và  phong trào của các tổ chức thành viên, như: chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông… Nổi bật là nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong quận đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để mở rộng, nâng cấp đường, hẻm, lắp đặt đèn chiếu sáng, nạo vét kênh mương, gắn camera an ninh… với tổng trị giá hơn 41,2 tỉ đồng và hiến 1.280m2 đất.

Mặt trận các địa phương trên địa bàn thành phố cũng nỗ lực thực hiện Cuộc vận động. Từ đầu năm 2017, với 107 điểm chỉ đạo ban đầu và 440 mô hình, đến nay, toàn thành phố đã nhân rộng có tổng cộng 208 điểm và 783 mô hình hoạt động có hiệu quả. Cuộc vận động tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn thành phố, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động 474,6 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; xây dựng 3.325 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng số tiền hơn 132 tỉ đồng; tích cực phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội, rà soát, phân loại hộ nghèo để hỗ trợ thoát nghèo bền vững, thực hiện phương châm "không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ".

Theo ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các tổ chức thành viên tích cực thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế". Qua đó, đã tiếp nhận 249 giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc 6 lĩnh vực: công nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; y dược, giáo dục và đào tạo; quốc phòng - an ninh, nông nghiệp - tài nguyên môi trường. Lực lượng thanh thiếu niên có 7 lần tổ chức hội thi sáng tạo thu hút hơn 3.400 sản phẩm, mô hình sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố tuyên dương 69 công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tuyên truyền Luật Hợp tác xã và vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Việc thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp tập trung thực hiện tốt, bước đầu mang lại hiệu quả. MTTQVN các cấp trong thành phố tham gia góp nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hệ thống Mặt trận các cấp đã thực hiện 7.892 cuộc giám sát; phản biện 123 cuộc liên quan đến một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình HĐND... Đồng thời, tổ chức góp ý 1.075 văn bản dự thảo luật, dự thảo các nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy, chính quyền với 4.769 lượt ý kiến.

Chủ động hội nhập

Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mặt trận các cấp duy trì tổ chức tập huấn cho cán bộ hằng năm theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giao lưu, học tập bằng nhiều hình thức: tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi, Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi; đi thực tế; cử hơn 100 lượt cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác Mặt trận do Trung ương tổ chức… Đây là điểm nhấn của mặt trận trong nhiệm kỳ 2014-2019, tạo nên một bước chuyển biến mới trong chất lượng đội ngũ cán bộ.

Cán bộ Mặt trận phường Tân An (bên phải) thăm hỏi đời sống nhân dân. 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy, nhiệm kỳ qua, quận đã đưa 5 cán bộ Mặt trận đi đào tạo chuyên môn đại học, 2 cán bộ đi đào tạo trung cấp; về trình độ lý luận chính trị, có 3 cán bộ được đào tạo cao cấp và 3 người được đào tạo trung cấp. Hằng năm, tổ chức khảo sát trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, phù hợp khi bố trí phân công, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Song song đó, Mặt trận quận tổ chức nhiều hoạt động trang bị kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ Mặt trận từ phường tới khu vực, như: mở 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; tổ chức hội thi tiểu phẩm thể hiện vai trò của Mặt trận trong công tác dân vận, Mặt trận, kỹ năng về công tác tuyên truyền, vận động, tham gia giải quyết các vấn đề xảy ra tại địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các ban công tác Mặt trận…

Song song đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng chú trọng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế, như: chủ động giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố với kiều bào thông qua hội thảo quốc tế chuyên đề ngoại giao văn hóa, các hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng người Cần Thơ đang sinh sống ở các nước trên thế giới; thăm và tặng quà cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt với tổng trị giá 500 triệu đồng và đón hơn 32 đoàn vào giao lưu, đầu tư kinh doanh tại thành phố Cần Thơ...

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cho biết: Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố; thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận các cấp thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề cử 3.094 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN cấp xã; trong đó, có 43 vị là Ủy viên Thường vụ và 42 vị là Đảng ủy viên. Về trình độ chuyên môn, có 3 vị trên đại học, 169 vị đại học, 68 vị trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị, có 9 vị cao cấp, 156 vị trung cấp. Đại hội Mặt trận cấp huyện đã đề cử 518 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện; trong đó, có có 33 vị chuyên trách, 8/9 chủ tịch là Ủy viên Thường vụ, 1/9 chủ tịch là Quận ủy viên; 6/9 vị là Trưởng Ban Dân vận. Về trình độ chuyên môn của Ban Thường trực cấp huyện, có 4 vị trên đại học, 29 vị đại học. Về trình độ lý luận chính trị, có 18 vị cao cấp, 15 vị trung cấp. Đại hội Mặt trận thành phố đề cử 86 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố. Về trình độ chuyên môn có 5 vị tiến sĩ, 12 vị thạc sĩ, đại học 51 vị. Về trình độ lý luận chính trị, có 38 vị cao cấp, 9 vị trung cấp.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết