31/05/2013 - 22:08

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, sáng 31-5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số ý kiến còn khác nhau của Dự thảo Luật hòa giải cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến về những nội dung còn khác nhau của dự thảo Luật hòa giải cơ sở như: phạm vi điều chỉnh; phạm vi hòa giải cơ sở; tiêu chuẩn hòa giải viên; kinh phí hoạt động hòa giải ở cơ sở…

Thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu đề nghị dự án Luật cần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong hoạt động hòa giải cơ sở. Đại biểu Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) cho rằng: Dự thảo Luật có đề cập đến vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong giải quyết hòa giải. Tuy nhiên, các quy định trong dự thảo luật chưa rõ nét, còn chung chung. Cùng quan điểm này, đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) cho rằng dự thảo Luật vẫn nặng tính hành chính chưa thực sự phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Điều 7, dự thảo luật quy định hòa giải viên phải có kiến thức pháp luật, đồng tình với quan điểm này, nhiều đại biểu cho rằng: ngoài đạo đức, uy tín, khả năng thuyết phục, hòa giải viên cần có hiểu biết pháp luật để có thể giải thích, thuyết phục các bên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên, theo đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum), quy định tiêu chuẩn hòa giải viên sẽ ràng buộc các hòa giải viên vào những kỹ năng quy định trong Luật. Trên thực tế, vụ việc có hòa giải thành công hay không lại tùy thuộc vào kỹ năng, phương pháp riêng của từng người, mỗi người có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau mà không cần bó buộc trong những quy định cụ thể. Đại biểu đề nghị, dự thảo Luật nên quy định theo hướng mở, tùy thuộc và từng tình huống, vụ việc cụ thể mà áp dụng các biện pháp thích hợp để hòa giải đạt hiểu quả. Bên cạnh, nhiều đại biểu băn khoăn về tính khả thi của quy định tiêu chuẩn hòa giải viên. Đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái) cho rằng không phải nơi nào ở cộng đồng dân cư cũng có thể tìm đủ số người theo tiêu chuẩn có hiểu biết pháp luật để tham gia làm hòa giải viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo… Đại biểu đề nghị cần xác định và coi tiêu chuẩn "có hiểu biết pháp luật" là tiêu chuẩn mang tính linh hoạt, không cứng nhắc.

Liên quan đến phạm vi hòa giải, đại biểu Lâm Lệ Hà (Kiên Giang) cho rằng Điều 3 dự thảo Luật đã mở rộng phạm vi hòa giải, tuy nhiên khó bao quát và liệt kê được hết các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong thực tế. Một số trường hợp có thể lợi dụng hoạt động hòa giải để trốn tránh trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm hành chính. Đại biểu đề nghị Điều 3 của dự thảo Luật cần được quy định theo hướng loại trừ. Theo đó, chỉ quy định những vụ, việc không được hòa giải ở cơ sở. Tán thành với quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hằng (Nam Định) nêu thực tế các vụ, việc hòa giải ở cơ sở rất đa dạng, linh hoạt, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân, của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nếu liệt kê các vụ, việc được hòa giải sẽ khó bao quát được hết các vấn đề phát sinh cần được hòa giải tại cơ sở.

Tán thành với phương án bầu hòa giải viên, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình), cho rằng dự thảo Luật cần đơn giản hóa về quy trình, thủ tục bầu hòa giải viên; sửa đổi các quy định về tỷ lệ đại diện số hộ gia đình tham gia bầu, tỷ lệ ý kiến đồng ý khi bầu cho phù hợp với thực tế. Nhất trí với phương án nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, tuy nhiên, đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) đề nghị nên thay cụm từ "hỗ trợ" bằng cụm từ "bảo đảm kinh phí". Theo đại biểu, từ "hỗ trợ" không có tính bắt buộc, quy định quá chung chung, chưa có mức hỗ trợ cụ thể, dẫn đến nhiều cách hiểu và thực hiện khác nhau. Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở sẽ được tiếp thu, chỉnh lý và thông qua vào cuối kỳ họp này.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tiếp công dân và dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Thứ bảy, ngày 1-6-2013, đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu; Chủ nhật, ngày 2-6-2013, Quốc hội nghỉ; Thứ hai, ngày 3-6-2013, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

Chia sẻ bài viết