11/06/2020 - 05:59

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đơn vị bền vững 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ (CEA) đã nỗ lực thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo hoàn thành và đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển Trường bền vững, toàn diện.

Đoàn cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên CEA tham dự và đạt giải cao tại Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2020. Ảnh do Trường cung cấp

Hơn 50 năm thành lập, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ hiện nay là đơn vị vững mạnh về nguồn lực, cơ sở vật chất, quy mô đào tạo. Trường đã đào tạo hơn 37.400 cán bộ, công nhân kỹ thuật và dạy nghề lao động nông thôn cho ĐBSCL và cả nước. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường đề ra.

Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, viên chức; nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trường luôn coi trọng xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể trong xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết. Cán bộ, đảng viên, viên chức luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn trong học tập, công tác và tham gia các hoạt động đoàn thể... Hằng năm, Đảng bộ Trường đều được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Trường phối hợp chặt với các đơn vị trong khu vực tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu của địa phương; bình quân tuyển sinh hằng năm đạt 78,62% chỉ tiêu. Trường đã tổ chức chuyển đổi các chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH); mở mới 3 nghề cao đẳng, trung cấp; chỉnh sửa, ban hành 30 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và 7 chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng mới xưởng thực hành ô tô; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp ký túc xá; mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ đào tạo; triển khai thực hiện Dự án Xây dựng nhà hiệu bộ, xưởng thực hành… Đảng ủy tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Trong 112 cán bộ, viên chức của Trường, có 1 tiến sĩ, 2 nghiên cứu sinh và 73 thạc sĩ.

Trong 5 năm qua, các tổ chức Đảng, đoàn thể của trường tiếp tục được củng cố, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trình độ đội ngũ được nâng cao; cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường; công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự được giữ vững; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Lương Văn Đài, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ, cho biết: “Những thành tựu trên trước hết xuất phát từ việc Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành có chủ trương, chính sách đúng đắn và kịp thời trong giáo dục, đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Trường luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Quận ủy Ô Môn; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp”.

****

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ xác định sẽ phát huy mọi tiềm năng và thế mạnh, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; chất lượng đào tạo; nâng cao trình độ đội ngũ, nhất là đội ngũ nhà giáo và cán bộ chủ chốt; xây dựng nhà trường phát triển bền vững, toàn diện.

Đồng chí Lương Văn Đài, Bí thư Đảng ủy trường, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy trường xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, thực hiện. Đó là: sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảm bảo chuẩn và vượt chuẩn theo quy định; sắp xếp, điều chuyển nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh; cải tiến nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động trong khu vực; tăng cường quản lý, giáo dục học sinh sinh viên; thực hiện kỷ cương. Đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất; tăng cường mua sắm, quản lý, khai thác có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo; triển khai thực hiện Dự án Xây dựng nhà hiệu bộ, xưởng thực hành đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch tiến độ để phục vụ dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết