16/10/2021 - 06:30

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy:

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố 

Những năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thành phố thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, xử lý nghiêm vi phạm trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021), phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của Đảng bộ thành phố.

* Thưa đồng chí, một trong những yếu tố để làm tốt công tác KT, GS của Đảng là xây dựng đội ngũ cán bộ KT có tâm, có tầm. Xin đồng chí cho biết một số giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ ngành KT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay?

- Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua, các cấp ủy đảng, UBKT các cấp thành phố đã chú trọng kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ KT đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Hiện nay, UBKT Thành ủy có 9 ủy viên; trong đó, có 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm. UBKT quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy có từ 5-7 ủy viên; trong đó, có 1 chủ nhiệm và từ 1-2 phó chủ nhiệm. Mỗi UBKT đảng ủy cơ sở có từ 3-5 ủy viên, có 1 chủ nhiệm và 1 phó chủ nhiệm. Các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở phân công 1 chi ủy viên phụ trách công tác KT. Nhìn chung, hầu hết cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng thành phố có  trình độ chuyên môn đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, am hiểu công tác xây dựng Đảng và công tác KT, GS.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, UBKT các cấp chú trọng giáo dục cán bộ KT nghiên cứu, học tập, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, công tác KT, GS để vận dụng phù hợp, sáng tạo trong thực tế công tác. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công tác KT, đặc biệt là quan tâm đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị của người cán bộ làm công tác KT dám nghĩ, dám làm, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, kịp thời vì sự công bằng và lẽ phải, vì sự tiến bộ và sức mạnh lãnh đạo của Đảng.

Theo tôi, hiện nay, đội ngũ cán bộ ngành KT Đảng của thành phố có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị trung thực; có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết với công việc. 

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Ảnh: ANH DŨNG

* Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong công tác KT, GS của Đảng bộ thành phố trong thời gian qua?

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, UBKT các cấp trong thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT, GS theo Điều lệ Đảng quy định, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở phương hướng công tác KT, GS của Trung ương, bám sát các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, UBKT các cấp đã chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Trong KT, GS, UBKT các cấp chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, như: quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách nhà nước… Nhìn chung, số lượng và chất lượng KT, GS năm sau cao hơn năm trước.

Từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã KT 1.007 lượt tổ chức đảng, với 9.357 lượt đảng viên; GS chuyên đề và thường xuyên với 4.318 lượt tổ chức đảng, với 59.765 lượt đảng viên. Nội dung KT, GS chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; việc cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng; việc chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Sau KT, GS, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, từ đó, tính giáo dục, ngăn ngừa vi phạm được nâng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBKT các cấp đã xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật kịp thời, đúng quy định 106 đảng viên vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tài chính, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo… Công tác KT, GS đã góp phần phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn những tiêu cực trong Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

* Thưa đồng chí, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Kiểm tra Đảng thành phố sẽ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra?

- Theo tôi, thời gian qua, công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: năng lực cán bộ KT chưa đồng đều; KT tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu; việc xác định đối tượng, nội dung, chương trình, kế hoạch KT, GS ở một vài đơn vị còn dàn trải, chưa đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Đó là những vấn đề cần phải khắc phục ngay.

Thời gian tới, UBKT các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng, đặc biệt là 5 nhiệm vụ, giải pháp mới về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng theo phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong 5 năm Đại hội XIII của Đảng đã đề ra và Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy “Về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác KT, GS và kỷ luật Đảng của các cấp ủy và UBKT các cấp” xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp 2020-2025.

Ngành Kiểm tra Đảng thành phố tập trung KT việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phẩm chất đạo đức, lối sống; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; trước hết là ở các lĩnh vực: nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, quy chế làm việc, lĩnh vực đất đai, quản lý tài chính, xây dựng cơ bản… Chủ động phối hợp các ban xây dựng Đảng tham mưu giúp cấp ủy tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên nêu cao ý thức, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác KT, GS cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác KT, GS, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và hoàn thành tốt nghị quyết của Đảng bộ thành phố.

Song song đó là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành Kiểm tra Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết