25/08/2019 - 07:57

Mưa rơi trên phố một chiều 

Phan Duy

Có bao giờ em hỏi giọt mưa rơi
một chiều trôi bâng khuâng phố nhỏ
một chiều trôi dùng dằng cơn gió
nhớ nhung cứ vậy qua chiều
 
Cắc cớ gì tháng bảy mưa tuôn
lấp lối thềm xa thả mây buồn
phố nhỏ còn tôi còn gì nữa
làm thinh không nói mưa suông
 
Có bao giờ em hỏi mưa
gửi gắm gì sao phủ trắng trời
đã nghe se sắt lay hồn gió
rót kín chiều nay cuộc nhớ ai
 
Có bao giờ em hỏi lại em
những phía ngày xưa giữa lưng thềm
gió về câu nệ mùa xa vắng
nên nhớ thương nhiều ngập lối mưa
 
Trôi qua phố nhỏ một chiều
nghe mưa ướt đến rất nhiều mưa ơi.

Chia sẻ bài viết