03/10/2009 - 19:57

Mozilla thúc giục thử nghiệm công cụ an ninh mới

Mozilla kêu gọi các nhà nghiên cứu và phát triển giúp thử nghiệm công cụ an ninh mới Content Security Policy cho trình duyệt web Firefox. Công cụ cho phép nhà quản trị web và nhà phát triển trang web đặt ra giới hạn cách trang web bên ngoài có thể truy xuất và tương tác với trang web của họ. CSP cũng giúp ngăn các cuộc tấn công từ phía thứ ba.

L.P

Chia sẻ bài viết