26/03/2023 - 09:19

Miền hạ 

Nguyễn Trần Hoàng Viện

Em có về với tháng tư

hoa kèn hồng ướp nắng phương Nam

cung đường ve buông giai khúc nồng nàn

mưa sang mùa trong veo vắt ngang miền nhớ

 

Em có về với miền quê

sợi khói hoàng hôn đùa chái bếp

liềm trăng nghiêng vàng hoa mận trắng

giọt đờn tài tử ngân dọc dài châu thổ

thăng trầm

 

Em có về miền hạ cùng anh

câu hò chung đôi mà xuân thì lỡ lầm đánh mất

quên vui buồn... tủi hờn... khắc khoải...

góp nhặt yêu thương qua hết cuộc người

 

Em có về

hạ mùa này đã chín...

Chia sẻ bài viết