10/04/2011 - 10:43

Thơ * CÚC HƯƠNG

Mẹ là con gái Cần Thơ

(Kính tặng những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng)

Mẹ là con gái Cần Thơ
Chôn nhau cắt rốn bên bờ Hậu Giang


Tuổi thơ khó nhọc cơ hàn
Làng quê xơ xác điêu tàn xiết bao
Tiếp trang truyền thống tự hào
Mẹ theo Đảng, phất cờ đào đánh Tây
Chẳng nao dạ giữa sói bầy
Đêm làm du kích, ngày cày đất hoang
Thắt lưng, buộc bụng sẵn sàng
Tiếp lương chiến dịch, chống càn chiến khu
Cha hy sinh đã mấy thu
Nén đau thương, chất căm thù thành non
Kiên cường bám trụ nuôi con
Pháp lui, Mỹ tới, mẹ còn đấu tranh...
Lớn khôn, con tiếp cha anh
Hiến dâng xương máu để giành tự do
Tiễn chân con, mẹ dặn dò
“Vì dân, vì nước, đừng lo gia đình”


Ngày vui đất nước thanh bình
Một mình mẹ, giữa nghĩa tình xóm thôn.

 

Chia sẻ bài viết