16/10/2019 - 09:32

Lực lượng vũ trang quận Ô Môn thi đua Quyết thắng 

Xác định phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là một trong những nội dung quan trọng trong năm 2019, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn đã tạo động lực và thúc đẩy tinh thần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) quận phấn đấu vươn lên nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến nay, LLVT quận đã hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2019.

Dân quân phường Thới Long tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban CHQS phường Thới Long tham gia nhiều hoạt động khắc phục sạt lở ở các khu vực Thới Thạnh, Thới Hòa 2 với tổng chiều dài trên 120m; giúp dân sửa chữa 4 căn nhà ở khu vực Cái Sơn với hơn 85 ngày công; cùng nhân dân khu vực Thới Hòa 1 làm đường nâng cấp bê tông dài hơn 2.000m với 253 ngày công lao động... Ban CHQS phường và Công an phường còn phối hợp chặt chẽ trong các mặt công tác, tổ chức tuần tra trị an được 272 cuộc, có 1.649 lượt người tham gia; đồng thời tổ chức tuần tra độc lập được 108 cuộc, có 648 lượt đồng chí tham gia.

Anh Võ Quang Tỏ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thới Long, cho biết: Ban CHQS phường còn phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương. Trong đó công tác tuyển quân năm 2019 được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình từ khâu nắm nguồn, xét duyệt chính trị, bình nghị các bước, khám sức khỏe… đảm bảo công bằng, dân chủ và đúng pháp luật. Năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã đưa 20/20 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ thanh niên có chuyên môn kỹ thuật đạt gần 50%, không có thanh niên vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài việc triển khai nội dung, chỉ tiêu thi đua của Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố, Đảng ủy - Ban CHQS quận Ô Môn còn đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với đặc điểm tình hình của LLVT quận, hướng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác huấn luyện, diễn tập được Đảng ủy - Ban CHQS quận xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị nên thường xuyên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị huấn luyện, đảm bảo nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng LLVT quận đã tham mưu cho UBND quận tổ chức phát động thi đua trong từng đợt huấn luyện, diễn tập. Qua đó, đã tạo động lực thúc đẩy tinh thần cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên trong huấn luyện, học tập và chấp hành nghiêm mọi quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả có 42 tập thể và 125 cá nhân được Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia huấn luyện, diễn tập.

Theo Thượng tá Bùi Văn Minh, Chính trị viên Ban CHQS quận, thực hiện phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, Đảng ủy - Ban CHQS đã có những chủ trương, giải pháp tích cực đẩy mạnh phong trào TĐQT, tập trung đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT quận, coi đây là động lực quan trọng để LLVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS,QP, Đảng ủy - Ban CHQS quận đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ. Nội dung giáo dục tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ QS,QP và nhiệm vụ của LLVT quận trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng LLVT quận vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thời gian tới, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; tạo chuyển biến tiến bộ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua “LLVT quận chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết