15/07/2018 - 18:16

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố:

Luật An ninh mạng phù hợp với tình hình hiện nay 

Cùng với nhân dân cả nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, đông đảo nhân dân rất phấn khởi và đồng tình với Quốc hội về kết quả kỳ họp vừa qua, nhất là việc Quốc hội đã thống nhất cao thông qua Luật An ninh mạng (ANM) với tỷ lệ 86,86%. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, hợp lý, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của người dân; đặc biệt rất phù hợp với tình hình trong nước và thế giới. Trong tình hình hiện nay, các cuộc tấn công vào môi trường mạng đã và đang phát triển nhanh chóng, kể cả hình thức và quy mô hoạt động, có tính chất xuyên biên giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình thế giới, sự ổn định về chính trị, kinh tế của các nước, đặc biệt xâm phạm đến quyền và lợi ích của mỗi cá nhân, tổ chức. Do đó, Quốc hội nước ta đã nhận ra điều đó và bàn bạc, quyết định đúng đắn khi ban hành Luật ANM.

Luật ANM ra đời để bảo vệ sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, bí mật nhà nước. Luật không tạo rào cản, không tăng thủ tục hành chính, không cản trở hoạt động bình thường và đúng luật của mỗi cá nhân, tổ chức. Vì vậy, Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ tích cực tuyên truyền về lợi ích của Luật ANM đối với quốc gia. Mỗi đoàn viên, hội viên sẽ nghiên cứu nội dung của luật, tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo, các ban, ngành có liên quan thường xuyên thông tin, tuyên truyền để làm rõ những nội dung cơ bản của Luật ANM nhằm đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt gây rối. Bên cạnh đó, tích cực bám sát cơ sở, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời xử lý, góp phần đưa Luật ANM đi vào cuộc sống.

THANH THY (ghi)

Mời độc giả xem toàn văn Luật An ninh mạng tại đây.

Chia sẻ bài viết