05/08/2019 - 09:05

Long An huy động hơn 48.570 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới 

Ước đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Long An có thêm 8 xã được công nhận xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 85 xã, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra là 83 xã.

Đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư

Đến nay, toàn tỉnh có 77 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 46,39% tổng số xã toàn tỉnh. Số tiêu chí đạt bình quân 15,2 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Ước đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có thêm 8 xã được công nhận xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 85 xã, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra là 83 xã.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh – Nguyễn Thanh Truyền, trong giai đoạn năm 2016 - 2019, toàn tỉnh huy động được trên 48.572 tỉ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước hơn 3.670 tỉ đồng, vốn tín dụng là 44.335 tỉ đồng, doanh nghiệp 216 tỉ đồng và cộng đồng 351 tỉ đồng.

Thông qua triển khai chương trình, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư phát triển đồng bộ; việc tổ chức liên kết sản xuất, phát triển hợp tác được đẩy mạnh, giúp sản xuất ngày càng phát triển vào chiều sâu chất lượng, hiệu quả.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm (cuối năm 2018 còn 2,22%), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,41%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 39 triệu đồng/năm. Đồng thời, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, dân chủ cơ sở được tăng cường, vai trò chủ thể của người dân được phát huy,… Từ đó, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp.

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết