20/03/2017 - 21:52

Linh hoạt để đồng hành cùng doanh nghiệp

Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP xác định mục tiêu cụ thể là đưa môi trường kinh doanh của nước ta tối thiểu bằng mức trung bình của các nước ASEAN 4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan và Philippines). Nghị quyết số 35 đề ra mục tiêu cả nước phải có ít nhất 1 triệu DN hoạt động vào năm 2020. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP, năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm.

Chia sẻ bài viết