21/01/2021 - 06:27

Bến Tre

Liên kết, phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị 

(CT) - Những năm gần đây, các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác hóa, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản không ngừng tăng lên tại tỉnh Bến Tre.

Bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre được trưng bày, giới thiệu  tại một hội nghị được tổ chức ở Bến Tre.​

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, đến nay toàn tỉnh có 102 hợp tác xã (HTX) thuộc lĩnh vực nông nghiệp (tăng 85 HTX so với năm 2014), 25.024 thành viên và toàn tỉnh có 927 tổ hợp tác được hình thành, với 16.825 thành viên. Hiện toàn tỉnh có 306 trang trại được cấp chứng nhận, trong đó có 303 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và 3 trang trại thủy sản. Tỉnh cũng đã củng cố, phát triển các làng nghề và hiện có 57 làng nghề được công nhận, trong đó có 39 làng nghề nông nghiệp, 18 làng nghề tiểu thủ công nghiệp và 20 làng nghề truyền thống.

Thông qua việc phát triển các HTX, tổ hợp tác và làng nghề, tỉnh Bến Tre đã tăng cường liên kết, phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng để nâng cao giá trị và ổn định đầu ra. Ðến nay, tỉnh đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh như: dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, bò, heo… và hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo hướng chất lượng và an toàn để đáp ứng tốt nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết