13/07/2020 - 20:14

Liên kết bền vững giữa hợp tác xã với doanh nghiệp

(CT)- Ngày 13-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Thúc đẩy phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản - kinh nghiệm của hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp”. 

Thực hiện mục tiêu chuyển từ số lượng sang chất lượng, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ổn định, TP Cần Thơ đã phát triển các mô hình cánh đồng lớn, với tổng diện tích trên 31.942ha. Ðồng thời, hỗ trợ nhiều HTX sản xuất lúa theo tiêu chuẩn an toàn, với tổng diện tích 435,8ha; hỗ trợ 15 HTX, tổ hợp tác trồng cây ăn trái theo quy trình VietGAP, với tổng diện tích trên 266,9ha... Phần lớn các mô hình liên kết hợp tác sản xuất đã góp phần tăng chất lượng và giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu; giúp doanh nghiệp xây dựng nguyên liệu với chất lượng và sản lượng ổn định, tăng sức cạnh tranh thị trường.

Song, thực tế liên kết tiêu thụ nông sản giữa nông dân với HTX và giữa HTX với doanh nghiệp vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn và thiếu tính bền vững. TP Cần Thơ có 134 HTX nông nghiệp, nhưng chỉ có 78 HTX hoạt động có hiệu quả; có 87.000ha đất canh tác lúa, với sản lượng đạt 1,3 triệu tấn/năm, nhưng chỉ có hơn 15 doanh nghiệp tham gia cung cấp vật tư đầu vào và thu mua đầu ra; có 7,984ha vùng sản xuất cây ăn trái tập trung, với sản lượng đạt 80.000 tấn/năm; có14.000ha diện tích đất trồng rau màu các loại, với tổng sản lượng đạt trên 150.000 tấn/năm, nhưng chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, chỉ có một số ít làm theo tiêu chuẩn GAP cung ứng qua hệ thống các cửa hàng tiện ích, các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu… 

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm bền vững với doanh nghiệp, các HTX cần tăng cường áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu; các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin thị trường và cảnh báo thật tốt để các đơn vị tổ chức sản xuất có hiệu quả; đồng thời, quy hoạch vùng sản xuất cho các ngành hàng chủ lực, ưu tiên các dự án phát triển giống cây con chủ lực, đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ thông qua hợp đồng; đầu tư xây dựng hạ tầng cho vùng các nguyên liệu tập trung…, góp phần tăng giá trị, sức cạnh tranh cho nông sản, thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển mối liên kết bền vững giữa HTX nông nghiệp và doanh nghiệp.

M.HOA

Chia sẻ bài viết