11/06/2017 - 18:04

Lần đầu tiên xuất khẩu ngao sạch sang thị trường châu Âu

Ngày 10-6-2017, tại Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam (Tập đoàn Lenger Seafoods Hà Lan) ở Cụm Công nghiệp An Xá (thành phố Nam Ðịnh), một container ngao sạch đầu tiên của tỉnh Nam Định đã làm thủ tục để xuất khẩu sang thị trường châu Âu

Ngày 10-6-2017, tại Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam (Tập đoàn Lenger Seafoods Hà Lan) ở Cụm Công nghiệp An Xá (thành phố Nam Ðịnh), một container ngao sạch đầu tiên của tỉnh Nam Định đã làm thủ tục để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, mở ra cơ hội lớn cho nghề nuôi ngao của tỉnh. Nam Định có vùng nuôi trồng ngao với diện tích 2.000 ha, tập trung tại hai huyện Giao Thủy và Nghĩa Hưng, mỗi năm cung cấp cho thị trường trên 30 nghìn tấn ngao nguyên liệu.

Tin, ảnh: TTXVN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Thủy sản