15/06/2020 - 06:20

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Đào tạo (gồm Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng và Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên) đã khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý học sinh, sinh viên. Chi bộ được Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… 

Cán bộ Phòng Quản lý đào tạo giải quyết các yêu cầu của sinh viên.

Chi bộ Phòng Đào tạo luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Theo đồng chí Phạm Hữu Nhân, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch “làm theo” Bác gắn với các phong trào thi đua của ngành. Đảng viên đăng ký các nội dung “làm theo” bằng những hành động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt định kỳ, chi ủy phân công đảng viên sưu tầm những câu chuyện, tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống, có liên quan, giới thiệu cho các đảng viên học tập và làm theo.

Làm theo gương Bác, hầu hết đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên, nói: “Chúng tôi làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với phụ huynh và học sinh, sinh viên. Do đó, trong giao tiếp ứng xử, mình có tinh thần cầu thị, lắng nghe và quan tâm giải quyết kịp thời”. Còn đồng chí Nguyễn Minh Tư, chuyên viên Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng, cho biết: “Là đảng viên, mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm để quần chúng noi theo. Bản thân tôi thường xuyên cập nhật kiến thức mới, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường liên hệ thực tế để sinh viên, học sinh thực hành dễ tiếp thu”.

Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động chuyên môn. Theo đồng chí Đinh Thế An Huy, Chi ủy viên, chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo, chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và lập kế hoạch tuyển sinh; sắp xếp, bố trí kế hoạch giảng dạy học tập theo đúng chương trình đào tạo và tiến độ chung của trường. Đồng thời, phối hợp với các phòng, khoa theo dõi quản lý việc thực hiện giờ lên lớp của giảng viên, theo dõi quản lý tốt học sinh sinh viên trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại trường; chủ động phối hợp với các khoa tổ chức khảo sát, lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo trường phối hợp tổ chức ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm, các buổi giao lưu giữa học sinh, sinh viên với các doanh nghiệp... Em Bùi Thị Hữu Nhân, sinh viên lớp cao đẳng Dịch vụ thú y 18AB, nói: “Thầy cô luôn tận tình hướng dẫn, tăng cường thực hành để sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao tay nghề. Những thắc mắc đều được thầy cô giải đáp kịp thời, giúp chúng em an tâm học tập. Thầy cô còn tổ chức các hoạt động ngày hội việc làm để sinh viên, học sinh tiếp cận doanh nghiệp, có cơ hội tìm việc làm”.

Đồng chí Phạm Hữu Nhân, Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo, cho biết: “Chi ủy tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những hành động thiết thực, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tham mưu Ban Giám hiệu trường và phối hợp với các phòng, khoa chức năng từng bước củng cố, mở rộng các mặt công tác: đào tạo, quan hệ với các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên...”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết