06/01/2018 - 17:20

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng năm mới

Vụ Dự báo, thống kê- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh ngành ngân hàng năm 2018. Cuộc điều tra thực hiện trong tháng 12-2017, kết quả cho thấy đa số các tổ chức tín dụng (TCTD) nhận định tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện trong năm mới. Các TCTD đánh giá các yếu tố được cho là cải thiện tích cực nhất năm 2018 là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD”. Có 88,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh của cả năm 2018 cải thiện hơn so với năm 2017, trong đó 29,2% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”. Năm 2017, bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống ước tính ở mức 15,86%, nên có đến 92,6% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị năm 2018 tăng trưởng dương so với năm 2017, với mức 19,33%.

Kết quả điều tra cũng phản ánh dự báo cho cả năm 2018, có 54,1% TCTD kỳ vọng mức độ rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “ổn định”, 22,9% TCTD dự báo “giảm nhẹ” so với cuối năm 2017, không có TCTD nào dự báo “tăng mạnh”. Dự kiến đến cuối năm 2018, các TCTD tiếp tục kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp, bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 2,43%. Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,46%; dư nợ tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng 4,74% trong năm 2018.

Sự kỳ vọng tình hình kinh doanh tốt hơn trong năm 2018 của các TCTD là tín hiệu tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp. Thời gian gần đây, mối quan hệ tín dụng giữa khách hàng và ngân hàng đã tốt hơn, sự chỉ đạo quyết liệt của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp đã thúc đẩy dòng vốn ra thị trường mạnh hơn. Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đạt nhiều kết quả khởi sắc, là động lực để doanh nghiệp mở rộng kinh doanh. Điều này kéo theo nhu cầu tín dụng sẽ tăng. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp các điều khoản ràng buộc về thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng cũng được các ngân hàng thẩm định tốt hơn và nhiều doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ 5%/năm.

Tại TP Cần Thơ, theo nhận định của NHNN chi nhánh thành phố, tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn đạt khoảng 13,5% năm 2017, dự kiến 2018, tăng trưởng tín dụng đạt từ 14% trở lên. Chi nhánh sẽ chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh ưu tiên vốn theo các chương trình, chính sách tín dụng được Chính phủ và NHNN chỉ đạo; đồng thời tăng kết nối ngân hàng- doanh nghiệp, để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội của thành phố. Các TCTD trên địa bàn cũng đặt những mục tiêu rõ ràng, chủ động tìm đến khách hàng có nhu cầu vay vốn thật sự và gỡ khó cho khách hàng. Cùng đó, các TCTD cũng tăng cường nâng chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu và và nhu cầu của khách hàng, tăng lợi nhuận ngành ngân hàng. Sự tương tác của các TCTD với khách hàng theo phương châm “bạn đồng hành” sẽ tạo những điểm cộng cho thị trường tín dụng năm mới.

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết