24/06/2021 - 10:17

Kiện toàn các hoạt động kế hoạch và đầu tư 

Với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Cần Thơ xác định rõ mục tiêu làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu chủ lực của thành phố trên các lĩnh vực KH&ĐT. Từ đó, tham mưu thành phố triển khai hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đưa nền kinh tế thành phố giữ vững mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2021.

Phát huy vai trò cơ quan tổng tham mưu

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong ảnh: Một góc đô thị Cần Thơ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong ảnh: Một góc đô thị Cần Thơ.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, ước 6 tháng đầu năm, ngành KH&ĐT thành phố hoàn thành 90% khối lượng công việc theo phân kỳ. Trên lĩnh vực đầu tư, Sở KH&ĐT đã tham mưu tốt cho lãnh đạo thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 24 dự án; phê duyệt 27 kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sở KH&ĐT cũng phối hợp với các sở, ngành hữu quan giám sát các công trình trọng điểm ở một số dự án như: Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3), dự án đường tỉnh 922, dự án cầu Vàm Xáng, dự án kè bờ sông Cần Thơ từ nguồn vốn của cơ quan Phát triển Pháp (AFD)... Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT cũng tham mưu UBND thành phố trình dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cấp có thẩm quyền; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đầu năm đến nay, Sở KH&ĐT đã giải quyết 8/37 hồ sơ đề xuất dự án của các nhà đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của ngành KH&ĐT thành phố cũng gặp một số hạn chế khó khăn. Do là cơ quan tổng hợp tham mưu cho UBND thành phố nên quá trình tổng hợp số liệu báo cáo có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị dẫn đến công tác tham mưu đôi lúc chưa kịp thời, còn bị động về thời gian. Kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản những tháng đầu năm đạt thấp, Sở chưa kịp thời đề xuất UBND thành phố chỉ đạo thực hiện, chưa kiên quyết đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các chủ đầu tư. Việc thực hiện triển khai lập Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã trễ so với Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13-8-2020 của UBND thành phố, do quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi mất nhiều thời gian và sự phối hợp giữa các ngành hữu quan vẫn chưa nhịp nhàng. Thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu; chưa tham mưu được giải pháp hỗ trợ đầu tư mang tính toàn diện trên địa bàn thành phố, tạo chính sách ưu đãi thuận lợi cho nhà đầu tư khi tìm hiểu, tham gia đầu tư vào thành phố. Đối với các dự án FDI, do tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, các nhà đầu tư còn ngần ngại trong việc đăng ký mới, triển khai, mở rộng đầu tư kinh doanh đã có chủ trương…

Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT, thu hút đầu tư được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Sở KH&ĐT đã rà soát lại các trình tự, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư. Xem xét lại các trình tự thủ tục để xây dựng quy trình hướng dẫn mới phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Sở cũng tổng hợp, xây dựng danh mục các dự án xã hội hóa đầu tư để trình thành phố ban hành làm cơ sở mời gọi đầu tư. Cùng với danh mục này, Sở sẽ có báo cáo trình thành phố về các chính sách ưu đãi có liên quan.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Tiếp tục tham mưu, đưa ra giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn của toàn thành phố về đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư… là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành KH&ĐT thành phố xác định sẽ tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, Sở KH&ĐT khẳng định sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện nhà đầu tư thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Theo ông Lê Thanh Tâm, Sở đang tập trung theo dõi, đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch thành phố. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tăng hiệu quả đầu tư công, tham mưu có hiệu quả cơ chế phục vụ kêu gọi đầu tư, tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch COVID-19, tham mưu thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động và quy định cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý cho TP Cần Thơ trong việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đối với công tác đầu tư công, với kết quả giải ngân đạt thấp, Sở KH&ĐT sẽ quyết liệt tổng rà soát, phân tích các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rà soát từng dự án để có hướng xử lý quyết liệt trong trường hợp còn vướng mắc, chậm trễ về tiến độ.

Tại buổi làm việc mới đây với Sở KH&ĐT thành phố, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chỉ đạo Sở KH&ĐT phải thường xuyên rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 để kịp thời báo cáo để thành phố điều hành linh hoạt, kịp thời trong bối cảnh dịch COVID-19, phải vừa đảm bảo tăng trưởng vừa tích cực phòng, chống dịch. Việc thực hiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên có tính kế thừa các Quy hoạch ngành trước đây, nhưng phải tạo ra điểm nhấn. Xây dựng quy hoạch cần thể hiện rõ lợi thế và tiềm năng để thu hút đầu tư. Đồng thời, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục về đầu tư; xây dựng thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành trong xúc tiến đầu tư, hướng dẫn, giải quyết thủ tục, hỗ trợ đầu tư và tiến hành họp giao ban định kỳ. Cần phân chia theo từng loại lĩnh vực, dự án, đặc biệt chú ý đến các dự án sản xuất, thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, dự án sản xuất phi tập trung thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Đồng thời, rà soát những dự án thương mại dịch vụ và xây dựng mới các chiến lược, kế hoạch kêu gọi đầu tư cho các dự án xã hội, bao gồm: y tế, giáo dục, nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, cũng như bất động sản. Cần tập trung tháo gỡ các nút thắt đã tồn tại thời gian lâu trong giải ngân vốn đầu tư công liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn và tiến độ triển khai dự án.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết