15/10/2016 - 16:27

Kiên quyết xử lý xe “quá đát”

Phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường... Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2016 (Chỉ thị 29) về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Chỉ thị này ra đời sẽ "triệt tiêu" xe "quá đát", góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Chỉ thị 29, tình trạng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT), ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vận tải. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục thông báo danh sách xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, công an các địa phương và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tăng cường phối hợp lực lượng Thanh tra GTVT, cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với  tất cả các xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn. Tổ chức tập huấn cho các lực lượng liên quan về phương pháp tra cứu, kiểm soát, nhận biết xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định…

Những chiếc xe cũ như thế này sẽ không còn xuất hiện trên đường phố (ảnh minh họa, nguồn Internet) 

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm ô tô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông. Đồng thời, rà soát kiểm tra, đôn đốc, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát theo quy định đối với xe hết niên hạn sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư thiết bị nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xe hết niên hạn sử đụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Cùng với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; có phương án cụ thể xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế chính sách để người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo, giao nộp xe đã hết niên hạn sử dụng. Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông của địa phương, chú trọng khu vực ngoại thành, nông thôn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện hết niên hạn, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Công khai số lượng, biển kiểm soát xe hết niên hạn, quá hạn kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tự nguyện giao nộp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định, biển kiểm soát xe hết niên hạn sử dụng; thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động, phát hiện, thông báo tới cơ quan chức năng phựơng tiện hết niên hạn, quá hạn kiểm định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không mua, bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông gây tai nạn.

QUANG PHÚ (lược ghi)

Chia sẻ bài viết