24/04/2018 - 07:11

Kiểm toán nhà nước khu vực V
20 năm xây dựng và phát triển 

Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra thực tế công trình. Ảnh do đơn vị cung cấp

Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V trụ sở tại TP Cần Thơ là đơn vị trực thuộc KTNN có chức năng giúp Tổng KTNN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với 6 tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ, gồm: TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Hậu Giang. Trải qua chặng đường 20 năm (11/5/1998 -11/5/2018) xây dựng và phát triển, KTNN khu vực V từng bước lớn mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn ngành vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch và bền vững.

Thành tựu nổi bật

Qua 20 năm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức, kiểm toán viên nhà nước KTNN khu vực V đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Tổng KTNN giao hàng năm với hiệu quả ngày càng cao và đã được các địa phương, các đơn vị  kiểm toán tin tưởng phối hợp tốt trong công tác. Kết quả, qua 20 năm KTNN khu vực V đã thực hiện hoàn thành 90 cuộc kiểm toán với trên 1.150 lượt đơn vị. Trong đó, có 60 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực NSNN; 8 chuyên đề lồng ghép; 14 cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản có quy mô khá lớn, 6 cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các Tổng Công ty nhà nước.

Song song đó, KTNN khu vực V còn phối hợp với các KTNN chuyên ngành và khu vực bạn thực hiện một số cuộc kiểm toán theo chuyên đề như: chuyên đề trồng mới 5 triệu héc-ta rừng, chuyên đề 135; chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số; kiểm toán Tập đoàn Điện lực, tập đoàn Bưu chính viễn thông, chuyên đề quản lý sử dụng nguồn thu học phí viện phí, chuyên đề quản lý sử dụng đất đai, quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyên đề chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015,...

Qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền trên 10.390 tỉ đồng (trong đó: kiến nghị tăng thu ngân sách với số tiền trên 1.148 tỉ đồng, giảm chi số tiền trên 1.586 tỉ đồng, xử lý tài chính khác với số tiền trên 7.656 tỉ đồng). Đồng thời đã kiến nghị thu hồi, điều chỉnh nhiều văn bản điều hành thu, chi ngân sách nhà nước ban hành sai thẩm quyền, không phù hợp quy định; kiến nghị các đơn vị được kiểm toán khắc phục những sai sót, tồn tại, yếu kém trong quản lý, điều hành, sử dụng NSNN, quản lý tài chính doanh nghiệp, dự án đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra thực tế công trình. Ảnh do đơn vị cung cấp
Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra thực tế công trình. Ảnh do đơn vị cung cấp

Với kết quả đạt được như trên, năm 2005 KTNN khu vực V đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Tổng KTNN tặng bằng khen; năm 2006 được tặng cờ thi đua cấp ngành; từ năm 2007- 2012 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; năm 2013 được Tổng KTNN tặng Cờ thi đua và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; từ năm 2014- 2016 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; năm 2017 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Các năm 2009, 2010, 2011, 2013, 2017 đơn vị còn được Tổng KTNN tặng bằng khen cuộc kiểm toán đạt “chất lượng vàng”. Những phần thưởng cao quý này đã trở thành nguồn động viên để cán bộ nhân viên KTNN khu vực V không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng kiểm toán, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Tăng cường phối hợp

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động kiểm toán giữa KTNN khu vực V và Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố, KTNN khu vực V chủ động phối hợp với Thường trực HĐND và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của KTNN. Đồng thời, phổ biến đến các đại biểu HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, Thường trực HĐND, UBND các cấp và toàn thể công chức, người lao động của KTNN khu vực V nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan.

Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra thực tế tại đơn vị. Ảnh do đơn vị cung cấp
Kiểm toán viên thực hiện kiểm tra thực tế tại đơn vị. Ảnh do đơn vị cung cấp

KTNN khu vực V đã xây dựng chương trình hoạt động phối hợp để có sự thống nhất về thời gian, công việc phối hợp để làm cơ sở tổ chức thực hiện và đánh giá vào cuối năm. Định kỳ có sơ kết đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm và bàn bạc thảo luận các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình đặc thù của địa phương trong từng thời kỳ và diễn biến thực tế. Qua đó đi đến thống nhất nội dung những vấn đề kiến nghị đề xuất với Trung ương xem xét về cơ chế chính sách phù hợp, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát huy khả năng tiềm lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giúp các địa phương nhận thức rõ báo cáo kiểm toán của KTNN là thông tin tin cậy phục vụ cho hoạt động giám sát, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, quyết định những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Song song đó, đơn vị còn chủ động xây dựng kế hoạch và thông báo kế hoạch kiểm toán cho UBND tỉnh, thành phố để các địa phương chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện kịp thời; đồng thời gửi cho Thường trực HĐND tỉnh, thành phố để giám sát các đơn vị ở địa phương thực hiện nghiêm túc quyết định của KTNN về công tác kiểm toán và thực hiện kiến nghị kiểm toán sau khi báo cáo kiểm toán được phát hành.

Quan tâm cộng đồng

Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, KTNN khu vực V còn đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, tính từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã vận động mạnh thường quân và công đoàn viên của KTNN khu vực V quyên góp với số tiền hơn 1,43 tỉ đồng để xây tặng 16 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, xây mới và sửa chữa 2 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn 6 tỉnh, thành do đơn vị phụ trách kiểm toán; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi; ủng hộ chương trình mổ tim cho trẻ em nghèo và hỗ trợ 3 ca mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tặng quà cho cán bộ đã nghỉ hưu và công đoàn của KTNN khu vực V có hoàn cảnh khó khăn,… vào các dịp lễ, Tết;

Lãnh đạo và công đoàn KTNN khu vực V đến thăm và hỗ trợ bệnh nhân nghèo phẫu thuật tim tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh do đơn vị cung cấp
Lãnh đạo và công đoàn KTNN khu vực V đến thăm và hỗ trợ bệnh nhân nghèo phẫu thuật tim tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh do đơn vị cung cấp

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ công chức và người lao động KTNN khu vực V đã phấn đấu, nỗ lực để đạt những thành quả đáng kể. Để phát huy kết quả này, KTNN khu vực V quyết tâm vượt khó, đoàn kết phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng là cơ quan kiểm toán tài chính công, tài sản công có trách nhiệm và uy tín, cung cấp thông tin, số liệu tin cậy cho Quốc hội, HĐND các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN và thực hiện chức năng giám sát trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, KTNN khu vực V định hướng tập trung trong công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán hàng năm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; phát triển tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất tạo tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo KTNN giao.

Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động từ thiện trên cơ sở vận động đoàn viên công đoàn, các nhà mạnh thường quân theo phương châm “lá lành đùm lá rách” để giúp cho những gia đình chính sách nghèo, neo đơn không nơi nương tựa; trẻ em tật nguyền, trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường,… bằng cả lấm lòng của người Kiểm toán viên nhà nước.

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết