27/02/2009 - 08:15

Không tổ chức HĐND huyện, quận, phường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ tổ chức tại Hà Nội ngày 26-2.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường được Quốc hội khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ tư (tháng 11-2008) với thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 25-4-2009. Việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường sẽ làm thay đổi tính chất của UBND huyện, quận, phường; các cơ quan này không còn là cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp mà là cơ quan hành chính; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính và cả trách nhiệm của tập thể UBND theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao giới thiệu tóm tắt các dự thảo thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm. Đại diện 10 tỉnh, thành phố tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực để triển khai tốt việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở địa phương.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết