10/01/2023 - 20:58

Không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ nộp thuế

Cử tri quận Cái Răng phản ánh có trường hợp người dân giao dịch bất động sản tại phòng công chứng theo bảng giá đất quy định của Nhà nước, nhưng khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, Chi cục Thuế cho rằng chưa đúng với giá giao dịch thực tế và yêu cầu kê khai lại. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã đề nghị và Cục Thuế thành phố đã có văn bản yêu cầu Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền chỉ đạo các công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ thu thuế chuyển nhượng bất động sản nghiêm túc xử lý hồ sơ khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định.

Cụ thể, không được kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định, thực hiện tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ- CP của Chính phủ và Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế nếu để xảy ra tình trạng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản vượt quá thời hạn quy định hoặc trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ đã đầy đủ theo quy định.

Trường hợp phát hiện hồ sơ có rủi ro thì chuyển sang thực hiện thanh tra, kiểm tra sau theo quy định của Luật Quản lý thuế. Nếu người nộp thuế có hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, có dấu hiệu tội phạm hoặc đã có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện theo quy chế kèm theo Quyết định số 489/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế và Quy chế số 6044/QCPH-CATP-CTTP về việc phối hợp giữa Công an TP Cần Thơ và Cục Thuế TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết