17/09/2017 - 17:18

Khởi nghiệp sáng tạo - Định hướng dựa trên nền tảng công nghệ và sở hữu trí tuệ 

“Khởi nghiệp sáng tạo” - phải dựa trên nền tảng công nghệ và sở hữu trí tuệ, cần hiểu đúng, hiểu “đủ” và hành động đúng để định ra những tiêu chí phân biệt giữa khởi nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp thông thường, từ đó có sự đầu tư đúng hướng, hạn chế rủi ro để Việt Nam từng bước phát triển vững chắc khởi nghiệp sáng tạo.

Thời gian qua, thành phố có nhiều nỗ lực trong việc thu hút đầu tư, hỗ trợ DN khởi nghiệp. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Hoàng Thắng, quận Thốt Nốt. Ảnh: MỸ THANH

Dựa trên nền tảng công nghệ và sở hữu trí tuệ

Khởi nghiệp sáng tạo khác khởi nghiệp thông thường ở chỗ khởi nghiệp sáng tạo phải dựa trên nền tảng công nghệ, ý tưởng và sở hữu trí tuệ. Có thể nói đây là điều tiên quyết để đánh giá khởi nghiệp sáng tạo, nhiều ý kiến cho rằng khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ và sở hữu trí tuệ có khả năng tạo ra sự đột biến về quy mô và doanh thu trong thời gian ngắn và có khả năng “gọi vốn” cao, theo đó sự thành công lớn, mức độ rủi ro thấp.

Tại diễn đàn doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: Khởi nghiệp sáng tạo gắn liền với đổi mới, tư duy sáng tạo và ý tưởng là chưa đủ, mà khởi nghiệp sáng tạo cần có sự dũng cảm, bản lĩnh dám đương đầu, chấp nhận rủi ro thất bại.

Có thể nói, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển như vũ bão dựa trên nền tảng công nghệ và mang tính đột phá. Trong cuộc cách mạng công nghiệp của Việt Nam, một số ngành đã bắt kịp cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và đã có một vài yếu tố của cách mạng công nghiệp 4.0.

Cách mạng công nghiệp 4.0 không phải là cuộc cách mạng tiến hành bởi toàn dân nhưng ảnh hưởng đến mọi người dân bởi chiến lược và chính sách quốc gia, sự thay đổi do khoa học và công nghệ quyết định cùng với cộng đồng doanh nghiệp mạnh, đặc biệt khởi nghiệp sáng tạo phát triển trên nền tảng công nghệ và sở hữu trí tuệ, được những cá nhân, nhóm người “nắm” được những công nghệ tiên tiến, khoa học dữ liệu… kết nối thế giới trong không gian số, công nghệ sinh học và khoa học vật liệu…

Khởi nghiệp sáng tạo đang trở thành làn sóng mạnh mẽ với nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện vẫn là thời điểm vàng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, từ môi trường pháp lý cho đến môi trường kinh doanh và các nền tảng hạ tầng.

Nhiều địa phương trong cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hậu Giang, Thanh Hóa… đã tập trung giới thiệu những vấn đề liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp và cơ chế, chính sách để thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ cũng như những ưu đãi đối với các doanh nghiệp này.

Hiện nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ thành công sử dụng nền công nghệ điện tử trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ thanh toán, sản xuất nông sản…

Khởi nghiệp là tác nhân quan trọng của sự phát triển kinh tế đối với quốc gia phát triển và đang phát triển. Để giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp cần trang bị những kỹ năng khởi nghiệp phù hợp với tình hình thực tế mỗi quốc gia.

Hiện tại một số nước phát triển và đang phát triển, khởi nghiệp được đặt lên yêu cầu hàng đầu đối với các sinh viên tốt nghiệp, đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên phù hợp với thị trường, hoạt động đào tạo sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của sinh viên khi đảm nhiệm vai trò điều hành doanh nghiệp khi khởi nghiệp.

Cần có định hướng

Hiện nay, được sự quan tâm của Chính phủ và các cơ quan chức năng, doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ có môi trường pháp lý thuận lợi mà còn được tổ chức rất nhiều diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những cơ chế, chính sách những thông tin trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, để khởi nghiệp sáng tạo ngày càng sát sao, đúng hướng, đúng đối tượng.

Hiện nay, trong công cuộc hội nhập kinh tế, nhu cầu về sáng tạo trong sản phẩm và phát triển dịch vụ; hiệu quả hợp tác, quản lý rủi ro trong đầu tư luôn là bài toán không dễ dàng.

Để cải thiện khả năng việc làm và khởi nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư và nâng cao khả năng sáng tạo trong phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng và dịch vụ đi kèm, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với những chính sách phù hợp trong việc trọng đãi nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là nền tảng phát triển bền vững để tạo ra nền kinh tế “xanh” cho đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khởi nghiệp sáng tạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đất nước không thể giàu nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém, nếu không có tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp có chung một mục tiêu vì nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường và lòng kiêu hãnh của quốc gia.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ tin tưởng vào khởi nghiệp sáng tạo trong thế hệ trẻ Việt Nam, đây là lực lượng không thiếu những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Nếu so sánh với nhiều quốc gia khởi nghiệp thành công, khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam không chỉ mang tính phong trào mà cần có đội ngũ dẫn dắt, định hướng, tư vấn để khởi nghiệp sáng tạo thành công và giảm thiểu rủi ro.

“Chính phủ sẽ thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, xây dựng cơ chế và thúc đẩy sự ra đời của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo môi trường để cộng đồng khởi nghiệp làm việc, để hình thành các vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp. Chính phủ khuyến khích tự thân mỗi doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua rào cản về vốn, về hành chính, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường… để làn sóng khởi nghiệp sáng tạo đạt hiệu quả thực chất, chứ chỉ không có phong trào”, ông Phạm Hồng Quất nói.

HL (TTXVN)

Chia sẻ bài viết