13/05/2017 - 15:15

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp doanh nghiệp

Ngày 17-3-2017, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND "Khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đến năm 2020". Kế hoạch này nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo trong kinh doanh cho các tổ chức cá nhân có dự án khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, hiệu quả, dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn thành phố, trong đó, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ với ý chí cầu tiến, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chia sẻ bài viết