02/08/2021 - 22:52

Khẩn trương tái cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

(CT) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 600/CTH-HCNS về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Công văn nêu rõ, trên tinh thần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn và với trách nhiệm xã hội, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ đề nghị giám đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ DN và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Ðồng thời, thực hiện chủ trương giảm lãi suất đối với dư nợ cho vay hiện hữu, cho vay mới đã được các TCTD đồng thuận thực hiện và các giải pháp phù hợp khác để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Trong trường hợp khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, giám đốc các TCTD chủ động xin ý kiến chỉ đạo của hội sở đồng thời báo cáo về NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết