23/01/2010 - 20:43

Khai thác các tính năng của Google

Google - công cụ tìm kiếm được đánh giá là hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet (chiếm 64,6% thị phần, vượt xa đối thủ gần nhất là Yahoo, 19,3%). Là người dùng Internet, chắc bạn không ít lần sử dụng công cụ tìm kiếm này. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm không đúng cách, đưa ra một yêu cầu không rõ ràng, Google sẽ liệt kê rất nhiều trang web, và điều này giống như “mò kim đáy biển”. Sau đây là một vài cách có thể hỗ trợ để bạn tìm được chính xác điều mình cần, cũng như khai thác các tính năng đặc biệt của công cụ này.

* Qui tắc chung:

Nếu tìm một cụm từ cụ thể, bạn cần đặt cụm từ đó trong dấu ngoặc kép “”. Một cụm từ được giới hạn là 10 từ. Nếu chỉ tìm 1 hoặc 2 từ, thì không cần để trong dấu ngoặc kép.

* Qui tắc dùng toán tử logic:

- AND: Theo mặc định, toán tử AND được Google đặt giả định ở giữa các từ. Do đó, bạn không cần thêm nó ở giữa các từ khi tìm kiếm một cụm từ. Nếu cụm từ trên 10 từ, bạn muốn viết dài hơn thì thêm toán tử AND để tìm cho tròn câu hoặc hết cụm từ. Dấu cộng (+) cũng được dùng làm ký hiệu thay cho toán tử AND. Ví dụ: “Google search box because you have learned to use the” AND “Advanced Search window”.

- OR: Khi bạn muốn tìm những thông tin liên quan, tức nội cụm tìm kiếm phải “có cái này hoặc có cái kia” hoặc cả hai thì toán tử OR sẽ rất hữu ích. Bạn cũng có thể dùng ký hiệu dấu gạch thẳng (chữ I hoa) hoặc dấu chéo để thay cho toán tử OR trong yêu cầu tìm kiếm. Ví dụ: “Both the basic and advanced Google search” OR “Advanced Search window imposes”. Hoặc viết “Both the basic and advanced Google search” I “Advanced Search window imposes”.

- NOT: Toán tử NOT đơn giản chỉ là dấu trừ (-) đặt trước từ hoặc cụm từ mà bạn muốn nó không tồn tại trong nội dung tìm kiếm (lưu ý: dấu trừ cần đặt sát từ hoặc cụm từ, không cách khoảng trắng).

* Sử dụng ký tự đại diện:

Một khả năng đáng khen ngợi của Google là cố gắng tìm để lấp đầy những chỗ còn khuyết trong cụm từ. Khi tìm kiếm, giả sử bạn quên một vài từ nào đó trong cụm từ, bạn có thể dùng ký tự đại diện là dấu sao (*) để thay thế cho bất cứ từ nào trong cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: “A penny * is a penny earned”. Ta cũng có thể dùng nhiều hơn một ký tự đại diện để thực hiện tìm kiếm. Ví dụ: "What a * * * is man". Mỗi ký tự đại diện cần cách nhau một khoảng trắng.

* Tìm từ liên quan:

Nếu bạn không thể nghĩ ra những từ liên quan với từ tìm kiếm, bạn gõ dấu ngã (~) trước từ cần tìm, Google sẽ tìm những từ có nghĩa tương tự hoặc liên quan với từ bạn tìm. Những từ in đậm trong phần kết quả tìm kiếm là từ bạn cần. Ví dụ: bạn tìm ~ranch, bạn sẽ thấy kết quả liên quan là cattle, horses và farms.

* Tìm trong một site cụ thể:

Muốn tìm tài liệu cụ thể chỉ trong một website nào đó thì gõ từ cần tìm, cách một khoảng trắng, sau đó gõ “site:” và tên trang web (tên miền). Ví dụ: Tìm từ “Long Tuyền” ở site Báo Cần Thơ, bạn gõ như sau: Long Tuyền site: baocantho.com.vn.

* Các tính năng đặc biệt:

- Xem giờ và thời tiết: Muốn xem giờ ở một nơi nào đó trên địa cầu bạn gõ Time kèm theo tên một thành phố ở nơi đó. Ví dụ: Time Tokyo, Time Berlin, v.v... Tương tự, để xem thời tiết bạn gõ Weather, theo sau là thành phố. Ví dụ: Weather Hanoi, Weather Toronto, v.v...

- Máy tính: Google có thể được xem như một máy tính chức năng. Để thực hiện một tính toán nào đó, bạn nhập phép tính vào hộp tìm kiếm. Ví dụ: 3746*324= hoặc các phép tính phức tạp hơn, ví dụ: 5*9+(sqrt 10) 3=.

- Chuyển đổi đơn vị: Bạn có thể chuyển đổi các đơn vị như: chiều dài, nhiệt độ, trọng lượng, thời gian, tiền tệ, đơn vị tính dữ liệu điện toán (byte), v.v... Ví dụ: Muốn đổi 10.5cm ra inch, bạn gõ vào ô tìm kiếm 10.5 cm in inches, đổi năm ra phút ta gõ 1 year to minutes, hoặc đổi 150 đô Úc sang đô Mỹ ta gõ 150 AUD in USD.

- Định nghĩa từ: Để xem định nghĩa một từ hoặc cụm từ chỉ cần gõ chữ Define, cách khoảng trắng và sau đó là từ hoặc cụm từ cần định nghĩa. Ví dụ: Define philosophy.

Hoàng Đạt

Chia sẻ bài viết