05/08/2020 - 09:45

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X 

(CT)- Ngày 5-8, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ Quân khu 9 (QK9) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Trong 2 ngày (5 và 6-8), ÐH tổng kết thực hiện Nghị quyết ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QK9 nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện ÐH Ðại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ XI, ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; bầu cấp ủy khóa mới…

Các đảng viên biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội tại phiên họp trù bị.

Trong phiên họp trù bị chiều 4-8, ÐH thông báo kết quả ÐH của các tổ chức đảng trực thuộc và công tác chuẩn bị ÐH Ðại biểu Ðảng bộ QK9 lần thứ X; thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của ÐH; bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết