06/03/2016 - 17:05

Khắc phục nhiều hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Hơn 3 năm qua, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014 và 2015.

Theo đồng chí Phạm Thị Trúc Vân, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, sau kiểm điểm, Chi ủy nhận thấy những hạn chế trong quá trình lãnh đạo và đề ra biện pháp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã được tập thể phân tích, làm rõ. Một trong những hạn chế mà Chi ủy Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều nhìn nhận là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lúc chưa đi vào chiều sâu, chưa trở thành nề nếp và phong trào sâu rộng; vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện tác phong, đạo đức, vì quyền lợi vật chất, thiếu trách nhiệm, gây dư luận không tốt đối với tập thể và đảng viên. Khắc phục hạn chế này, bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chi ủy còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, Chi ủy phân công đảng viên sưu tầm những bài viết, câu chuyện về Bác theo từng chủ đề, nêu lên trong cuộc họp chi bộ để các đảng viên cùng thảo luận rút ra bài học cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như đề ra kế hoạch và đăng ký làm theo gương Bác với những việc làm cụ thể. Với cách làm này đã tạo sự nhiệt tình tham gia của các đảng viên và đây cũng là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá phân loại đảng viên vào cuối năm. Đồng thời, chi ủy cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, về chấp hành những điều đảng viên không được làm, về tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú,... Từ đó, ý thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao, đối với những cán bộ có dư luận chưa tốt được lãnh đạo nhắc nhở, đồng nghiệp góp ý dần dần cũng thay đổi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Đào Duy Khanh, đảng viên Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, nói: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo đơn vị có nhiều đổi mới trong công tác, phân công, bố trí cán bộ hợp lý, xử lý và điều hành công việc khoa học, đưa ra các giải pháp hợp lý để hoàn thành các nhiệm vụ trên giao đúng theo quy định. Lãnh đạo cũng nhắc nhở những trường hợp thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, đồng thời đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nhằm giúp các cán bộ, đảng viên tiến bộ hơn".

Cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng quận Ninh Kiều đang tiêm ngừa cho người dân.

Trong công tác cán bộ, Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều nhìn nhận việc bố trí, sử dụng cán bộ trong một vài trường hợp chưa khoa học; trong thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, gặp khó khăn do tình hình cán bộ thiếu và áp lực công việc của một quận trung tâm; một số cán bộ chưa phát huy tác dụng hiệu quả, nhiệm vụ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo đơn vị quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2013 đến nay, ở Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều có 1 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 2 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 5 cán bộ học sau đại học, 24 lượt cán bộ được bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề về quản lý nhà nước, lý luận chính trị… Lãnh đạo đơn vị cũng thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 với 5 cán bộ tham gia vào cấp ủy, quy hoạch 8 cán bộ là Giám đốc và Phó Giám đốc, 10 cán bộ là lãnh đạo các khoa, phòng. Sau kiểm điểm, lãnh đạo đơn vị cũng tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp hơn để các cán bộ phát huy năng lực, sở trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2013 đến nay, có 1 cán bộ được bổ nhiệm Phó Giám đốc và 5 cán bộ được bổ nhiệm lãnh đạo khoa, phòng. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và chính trị, từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thu Hằng nói: "Khi về công tác ở Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, tôi chỉ là y sĩ. Lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để tôi học liên thông lên đại học, chuyên khoa I và trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Đồng thời, quan tâm quy hoạch và bổ nhiệm tôi giữ nhiệm vụ làm Phó Giám đốc Trung tâm vào cuối năm 2015. Chính sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo đơn vị đã tạo được nguồn cán bộ kế thừa, đủ chuẩn theo quy định".

Một trong những hạn chế mà Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều nhận thấy là công tác tổ chức triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết có quan tâm, có thực hiện nhưng chưa đề ra các biện pháp thiết thực, hiệu quả để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Sau kiểm điểm, lãnh đạo đơn vị đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Điển hình trong nghị quyết của chi bộ hàng năm đều có chỉ tiêu liên quan đến chuyên môn là không để xảy ra ngộ độc thực phẩm lớn trên 30 người mắc và không có tử vong do ngộ độc thực phẩm. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các biện pháp như: giáo dục tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm; tổ chức khám sức khỏe; phổ biến các văn bản, quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn… Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên mà trong những năm qua chi bộ thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra cũng như chỉ đạo của ngành cấp trên.

Theo đồng chí Phạm Thị Trúc Vân, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, mặc dù chi bộ, lãnh đạo Trung tâm tập trung sửa chữa những hạn chế nhưng xác định đây là những vấn đề mang tính xuyên suốt trong hoạt động cho nên chi bộ sẽ tiếp tục chấn chỉnh để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, nhất là không để tái lại hoặc phát sinh những hạn chế mới. Muốn thực hiện được điều ấy, chi bộ sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của chi ủy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; làm tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, trong đơn vị; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hạn chế kiêm nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Nguyễn Huy

Chia sẻ bài viết