26/11/2021 - 07:11

Kế thừa, phát huy thành quả xã nông thôn mới nâng cao 

Sau 5 năm nỗ lực, quyết tâm cao, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ đã về đích trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Xã NTM nâng cao Trung Hưng hôm nay không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài mà còn có sự chuyển biến mạnh mẽ từ bên trong khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên; xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao; an sinh xã hội được đảm bảo…

Thu hoạch lúa tại một “Cánh đồng lớn” của xã Trung Hưng.

Thu hoạch lúa tại một “Cánh đồng lớn” của xã Trung Hưng.

Về tiến trình xây dựng NTM nâng cao tại xã nhà, ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, đúc kết: “Ðể xây dựng NTM đi vào lòng dân, trước tiên phải tập trung tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về NTM. Khi nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa và vai trò chủ thể của mình họ mới tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để làm đường giao thông nông thôn, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng gia sản xuất… Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của địa phương như cây lúa, cây ăn trái. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội giao thương, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho người nông dân.

Ðiểm son trong hành trình tiến tới xã NTM nâng cao của Trung Hưng được đánh dấu bằng nhiều tiêu chí có tỷ lệ hoàn thành rất cao và mang tính bền vững. Giai đoạn 2016-2021, xã đầu tư trên 72,7 tỉ đồng thực hiện tiêu chí giao thông. Qua đó, đưa vào sử dụng 16 cầu bê tông ngang 4m và 19.282m đường bê tông (ngang từ 3,5-4m). Xã cũng thực hiện nạo vét 34 kênh tạo nguồn dài 81.041m, kinh phí gần 22,45 tỉ đồng do Nhà nước đầu tư và 14 kênh nội đồng, dài 11.500m, kinh phí 515 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Hiện nay tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn của xã đạt 99,98%; thu nhập bình quân đầu người của xã là 57,63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,43%… Xã có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trung Hưng và Hợp tác xã Hoa kiểng Thạnh Hưng hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và 52 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng “Cánh đồng lớn”, với diện tích 816ha.

Ông Trương Văn Mễn, người dân xã Trung Hưng, phấn khởi nói: “Trong suốt quá trình xây dựng xã NTM rồi đến NTM nâng cao, bản thân tôi và gia đình đã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như bảo vệ môi trường, vệ sinh nhà ở, vườn tược trước và sau nhà đảm bảo “xanh - sạch - đẹp” và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liền. Tôi tự hào khi bản thân và gia đình đã đóng góp một phần công sức cùng với địa phương xây dựng xã Trung Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao hôm nay”. Có thể thấy, thành công của Trung Hưng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã NTM nâng cao mà nông thôn Trung Hưng đã có sự chuyển mình thực chất trong nếp sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi người dân.

Mặc dù đạt được những thành quả đáng ghi nhận, song công cuộc xây dựng NTM của Trung Hưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cản ngại: kinh tế hợp tác có bước phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất; áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch và an toàn còn hạn chế… Trên cơ sở nhận diện những việc làm được và chưa làm được, xã Trung Hưng xác định tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao vai trò chủ thể của người dân, huy động sức dân để nâng chất, củng cố các tiêu chí.

Định hướng về hành trình xây dựng NTM của xã trong tương lai, ông Nguyễn Văn Phát, khẳng định: Trung Hưng tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của xã NTM nâng cao để vươn lên xã NTM kiểu mẫu. Ðể đạt được mục tiêu này, chúng tôi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua nâng cấp kết cấu hạ tầng phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương; tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân; gắn sản xuất với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Ðồng thời, tập trung nâng chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội; hướng đến xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết