26/07/2020 - 08:56

Kể chuyện dâu tằm

Từ Dạ Linh

Một mai gió thổi về trời
Gởi lại trần thế bời bời tháng năm
Lá dâu ăn bởi nong tằm
Để tơ hóa kén
Sợi chằm thế nhân.
 
Cái vòng lẩn quẩn lần khân
Cũng bởi duyên nghiệp dự phần đẩy đưa
Việc đời hết nắng rồi mưa
Loanh quanh sáng tối
Lưa thưa buổi chiều

 

Chia sẻ bài viết