23/12/2014 - 08:13

BÌNH THỦY

Huy động nguồn lực đầu tư để chuyển dịch kinh tế

Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, năm 2014, quận Bình Thủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp, các địa phương dồn sức cho mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đến cuối năm 2014, kinh tế-xã hội của quận có bước tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy phấn khởi cho biết: "Năm 2014, kinh tế của quận Bình Thủy tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Công tác bình ổn thị trường được quan tâm thực hiện hiệu quả. Thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hệ thống các chợ được từng bước đầu tư theo hướng văn minh hiện đại. Thu ngân sách đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trật tự kỷ cương đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân….". Trong những năm qua, Bình Thủy xác định phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp đô thị. Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của Bình Thủy ước đạt 5.185 tỉ đồng, đạt gần 102% kế hoạch và tăng 134 tỉ đồng so với năm 2013. Thương mại dịch vụ trên địa bàn quận có bước phát triển ổn định, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cơ bản của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, giá cả thị trường được quan tâm đặc biệt, đảm bảo cho công tác lưu thông hàng hóa.

Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Bình Thủy ước đạt 5.185 tỉ đồng. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Chi nhánh Biti’s tại Cần Thơ thuộc phường An Thới.

Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng của quận Bình Thủy được thể hiện rõ nét thông qua sự nỗ lực của các phường trên địa bàn. Trong đó, các phường nội ô tập trung cho nhiệm vụ phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại-dịch vụ; các phường ven đô tập trung phát triển nông nghiệp đô thị. Ông Nguyễn Việt Quân, Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: "Trên địa bàn phường hiện có 77 cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Trong năm 2014, các cơ sở này đóng góp cho ngân sách quận hơn 94 tỉ đồng. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ phát triển khá sôi động với 801 cơ sở, tăng 162 cơ sở so với cùng kỳ năm 2013. Phường thường xuyên phối hợp với các phòng, ban chức năng của quận theo dõi, nắm bắt tình tình hoạt động của các cơ sở kinh doanh để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hoạt động ổn định". Theo ông Bì Minh Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, Long Tuyền là phường ven của quận Bình Thủy nên được quận quan tâm đầu tư để chuyển đổi sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị. Hiện, hệ thống đê bao cho các khu vực sản xuất tập trung đã được khép kín cơ bản, giúp nông dân yên tâm canh tác lúa, rau màu, cây ăn trái. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được nhân rộng như mô hình sản xuất rau an toàn, sản xuất hoa kiểng, ươm giống hoa từ cây nuôi cấy mô, phát triển vườn cây ăn trái chuyên canh kết hợp với làm du lịch sinh thái….góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, gia tăng thu nhập cho nông dân. Song song đó, Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông quận cũng quan tâm hỗ trợ phường trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản".

Một trong những mặt nổi bật của Bình Thủy trong năm 2014 là hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn. Tính đến ngày 17-12, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận hơn 565,3 tỉ đồng, đạt 115% dự toán thành phố giao. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí 161,196 tỉ đồng, đạt 112,65% dự toán thành phố giao. Đạt được kết quả đáng phấn khởi này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Quận ủy, HĐND, UBND quận, tinh thần quyết tâm cao, chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong việc quản lý thu, khai thác nguồn thu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của quận. Song song đó, trong năm, quận tập trung cho nhiệm vụ đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng với việc khởi công mới 19 công trình xây dựng cơ bản tính đến trung tuần tháng 12 và hoàn thành được 16 công trình trong kế hoạch vốn năm 2014. Ngoài ra, để tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển, quận đã vận động xã hội hóa trong dân được hơn 114,066 tỉ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị tại các phường trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày một hoàn thiện, đô thị phát triển theo hướng văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp tạo nên khí thế mới cho Bình Thủy trên tiến trình phát triển. Những kết quả khả quan đã đạt được trong năm 2014 sẽ là tiền đề quan trọng để Bình Thủy triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2015.

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: "Năm 2015, quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp đô thị. Theo đó, quận chú trọng triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và thành phố để khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, các dịch vụ vệ tinh phục vụ khu công nghiệp. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quận cũng chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, Bình Thủy đang nỗ lực tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để hoàn thiện hệ thống giao thông, mạng lưới chợ để tạo đà phát triển kinh tế. Ngoài ra, trong năm 2015, quận đẩy mạnh khai thác và quản lý nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt ngân sách so với dự toán thành phố giao. Đồng thời, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết