26/01/2015 - 20:49

Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành Hải quan TP Cần Thơ

Năm 2014 Cục Hải quan TP Cần Thơ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Năm 2015, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Hoàn thành vượt chỉ tiêu

Năm 2014, Cục Hải quan TP Cần Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua hàng hóa xuất nhập khẩu là 1.525 tỉ đồng, trong đó địa bàn TP Cần Thơ 735 tỉ đồng, tỉnh Vĩnh Long 760 tỉ đồng, tỉnh Sóc Trăng 30 tỉ đồng. Tổng Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu thuế xuất nhập khẩu là 2.050 tỉ đồng. Ông Nguyễn Minh Thông, Phó Cục Trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2014, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn cục đạt 2.000,95 tỉ đồng, đạt 131,21% chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (1.525 tỉ đồng). Trong đó, địa bàn TP Cần Thơ thu trên 1.109 tỉ đồng, đạt 150,96% chỉ tiêu; địa bàn tỉnh Vĩnh Long thu 869,70 tỉ đồng, đạt 114,43% chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Bốc dỡ hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cần Thơ. 

Qua hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS chính thức đi vào vận hành tại Cục Hải quan TP Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác thực hiện các thủ tục thông quan. Sau 6 tháng vận hành (ngày 2-6-2014) đã có 163 doanh nghiệp áp dụng hệ thống này, đạt tỷ lệ 100%. Công tác thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên. Trong năm có 123 vụ bị xử lý hành chính với số tiền phạt vi phạm gần 1,1 tỉ đồng, tăng hơn 600 triệu đồng so với năm 2013. Công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành hải quan cũng được chú trọng nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật. Đồng thời, Cục thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại và đẩy mạnh hoạt động của các tổ giải quyết vướng mắc cho các doanh nghiệp và cá nhân trong quá trình làm thủ tục thông quan. Trong công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy đơn vị cũng đã thực hiện tốt. Việc thực hiện quy chế phối hợp với các lực lượng hữu quan trên địa bàn quản lý như: Công an, Chi cục quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Trà Vinh, Sóc Trăng) cũng được đẩy mạnh nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình buôn lậu trên địa bàn nhằm phục vụ cho công tác kiểm soát. Công tác kiểm tra sau thông quan, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng… cũng được Cục hải quan thành phố đẩy mạnh và hoạt động tích cực.

Ông Nguyễn Hữu Có, Cục Trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, cho biết: “Trong tình hình dự báo kinh tế - xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh nói riêng còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm Cục Hải quan TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, chống thất thu và thu hồi nợ đọng. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương mà Cục được phân công quản lý. Đặc biệt là các dự án đầu tư mới để kịp thời chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc nhằm có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu nhằm thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại địa bàn Cục quản lý”.

Xây dựng hiện đại hóa ngành

Mặc dù các lãnh đạo, cán bộ Cục Hải quan TP Cần có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, về khách quan và chủ quan Cục vẫn còn những hạn chế nhất định, như: trình độ công chức còn nhiều hạn chế, đặc biệt một số công chức vận hành hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS chưa nắm vững được các thao tác sử dụng nghiệp vụ trên hệ thống, chưa thể trực tiếp kiểm tra, xử lý khi hệ thống có lỗi hay vướng mắc về kỹ thuật; một số doanh nghiệp tuy hoạt động trên địa bàn do Cục quản lý nhưng không đăng ký làm thủ tục tại đây; việc không thống nhất trong thông báo kết quả phân loại giữa các cục trong cùng một mẫu hàng hóa đã gây mất lòng tin cho doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Hữu Có, nhấn mạnh: “Năm 2015, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo mọi thuận lợi để thu hút doanh nghiệp nhằm tăng thu NSNN, hoàn thành chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, hoàn thành chỉ tiêu giao thu hồi nợ đọng, hạn chế phát sinh nợ mới. Tăng cường công tác phối hợp nhằm kiểm soát hải quan, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn và xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, Cục Hải quan TP Cần Thơ tiếp tục hướng đến mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục nhằm rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ Hải quan bằng giải pháp đẩy mạnh công tác của tổ hỗ trợ doanh nghiệp khai báo trên hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi có phát sinh, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng; triển khai các giải pháp nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa, cải tiến phương thức thanh toán thu nộp thuế.

Bài, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết