27/04/2020 - 20:37

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế 

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh người dân mua bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục 6 năm, nhưng trong thẻ ghi đến năm 2021 mới đủ 5 năm liên tục, như vậy bộ phận phụ trách BHYT cập nhật sai. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Hiện nay, chương trình dữ liệu người dân tham gia BHYT đang được đồng bộ, hoàn thiện để tiến tới cấp thẻ BHYT điện tử. Do đó, đối với trường hợp thẻ BHYT bị cập nhật chưa đúng nội dung thời điểm thẻ BHYT 5 năm liên tục, đề nghị quý cử tri cho biết họ, tên, ngày tháng, năm sinh, địa chỉ cụ thể để cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận thực hiện kiểm tra, rà soát để trả lời hoặc quý cử tri liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để được giải quyết. Hướng dẫn chung các trường hợp cụ thể như sau:

- Trường hợp 1: Người dân tham gia BHYT trên địa bàn quận Bình Thủy đã được BHXH quận cấp thẻ BHYT liên tục 5 năm, khi mua BHYT đáo hạn có cung cấp mã số BHXH (hoặc mã thẻ BHYT), nhưng BHXH quận in sai thời gian liên tục 5 năm, BHXH quận  kiểm tra thông tin và giải quyết hồ sơ cấp lại thẻ BHYT, trả kết quả trong 2 ngày làm việc.

- Trường hợp 2: Để đảm bảo chế độ, quyền lợi của người tham gia BHYT khi có nhu cầu cấp lại thẻ BHYT có đầy đủ thông tin chính xác thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm tại các địa phương quận, huyện, tỉnh, thành phố trên toàn quốc, quý cử tri liên hệ đại lý thu hoặc trực tiếp đến cơ quan BHXH để được hướng dẫn làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT, hồ sơ gồm có:

+ Mẫu TK1-TS: người tham gia BHYT kê khai chính xác thời gian, nơi tham gia, đối tượng tham gia BHYT vào dòng nội dung thay đổi, yêu cầu.

+ Thẻ BHYT cũ (nếu có).

Cơ quan BHXH quận có trách nhiệm xác minh thời gian tham gia BHYT, giải quyết hồ sơ và trả kết quả 3 ngày làm việc đối với trường hợp có thời gian tham gia BHYT tại các quận, huyện thuộc địa bàn TP Cần Thơ. Đối với trường hợp thời gian tham gia tại các tỉnh, thành phố ngoài địa bàn TP Cần Thơ, thời gian giải quyết và trả kết quả là 10 ngày làm việc.

Chia sẻ bài viết