22/04/2021 - 19:28

Hướng dẫn công tác vận động bầu cử

(CT) - Chiều ngày 22-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp với Ủy ban Bầu cử thành phố tổ chức cuộc họp các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, để hướng dẫn công tác vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, các ứng cử viên đã được triển khai 2 chuyên đề về: Những quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND về quyền, trách nhiệm của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND và quyền, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động và kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử.

Các ứng cử viên cũng được thông báo về kế hoạch tiếp xúc cử tri và hướng dẫn hình thức, nội dung vận động bầu cử tại các đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật. Theo đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND vận động bầu cử qua hai hình thức: gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương mình ứng cử theo quy định pháp luật và qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Các ứng cử viên cũng được lưu ý những vấn đề bị cấm trong vận động bầu cử, như: Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình...

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết