06/07/2022 - 18:54

Hơn 77 vạn lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã của cựu chiến binh

 (TTXVN)- Ngày 6-7, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương hội lần thứ 10, khóa VI.

Theo các báo cáo, nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp Hội đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; tham gia xây dựng, phát triển đời sống; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội. Nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng 2020 – 2025, toàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam có hơn 32,4 vạn hội viên là đảng viên được bầu đi dự đại hội các cấp; gần 13 vạn đảng viên là hội viên được bầu vào cấp ủy; gần 6,4 vạn cán bộ, hội viên cựu chiến binh được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tuyệt đại đa số hội viên cựu chiến binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện trách nhiệm, sự gương mẫu. Ðối với một số vấn đề nảy sinh, phức tạp, các cấp Hội đã theo dõi sát sao, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời các biện pháp cảnh giác, phòng ngừa; có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, được địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Hội đã thành lập 5.760 tổ phòng, chống dịch ở cơ sở với gần 50 vạn cán bộ, hội viên tham gia, có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Cựu chiến binh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, “Mỗi cựu chiến binh là một tuyên truyền viên tích cực phòng, chống COVID-19”, “Tổ xung kích cựu chiến binh áo trắng”… Ðã có hàng ngàn tập thể, cá nhân xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cấp Hội khen thưởng.

Trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, toàn Hội hiện có hơn 8.300 doanh nghiệp, gần 1.700 hợp tác xã, xấp xỉ 3.500 tổ hợp tác cùng gần 19 vạn trang trại, gia trại… thu hút gần 77,5 vạn lao động. Hàng năm, có hàng vạn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo đã cơ bản đạt chỉ tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,01% vào đầu năm 2018, nay giảm còn 2,31%; tỷ lệ hộ cận nghèo cùng kỳ giảm từ 3,49% còn 2,42%; xóa được gần 2 vạn ngôi nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên; xây hơn 1,3 vạn nhà tình nghĩa trị giá hơn 506 tỉ đồng cho hội viên. Từ chỗ coi trọng giảm nghèo về đời sống vật chất, nay công tác giảm nghèo tiếp cận đa chiều toàn diện hơn, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo vệ môi trường.

Ðáng chú ý, thời gian qua, các cấp Hội còn xây dựng, nhân rộng 1.750 mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường; ủng hộ gần 2 nghìn tỉ đồng, hơn 4,2 triệu ngày công và hơn 5,7 triệu m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tham gia nâng cấp, duy tu hơn 26.700 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tham gia xây, sửa hơn 3.000 cây cầu, cống và gần 5.300 trường, lớp học, cơ sở văn hóa, thể thao; trồng hàng chục nghìn cây xanh, bảo vệ hàng chục nghìn héc ta rừng.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở. Ðồng thời, tăng cường quan hệ với Liên đoàn Cựu chiến binh thế giới (WVF), Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC); đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch VECONAC các năm 2020, 2021, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ bài viết