18/04/2018 - 07:00

Hội Nông dân thành phố phát động thi đua năm 2018 

(CT)- Hội Nông dân (ND) thành phố vừa phát động thi đua năm 2018. Theo đó, nội dung thi đua tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào ND năm 2018 và nhiệm kỳ 2013-2018; đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng và nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng... Đồng thời vận động hội viên, ND thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và Hội ND các cấp phát động.

Hội Nông dân các quận ký thi đua năm 2018.
Hội Nông dân các quận ký thi đua năm 2018. 

 

Hội ND thành phố đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2018: 100% cơ sở hội vững mạnh; có ít nhất 74.629 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 3.629 hội viên; vận động hội viên mua bảo hiểm y tế đạt 85%/ tổng số hội viên;...

Q.T

Chia sẻ bài viết