12/06/2021 - 23:02

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

* Triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

(CT) - Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05); triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến dự tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ.

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị đã đánh giá, 5 năm qua, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; giải quyết được 50.748 vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm. Nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương, chuẩn mực đạo đức được ban hành; cán bộ, đảng viên đã tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện phong phú, sâu rộng; công tác giáo dục lý luận chính trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng đã góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ rõ, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện được nhận thức, vai trò, sự quan tâm sát sao của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 còn chậm, chưa kịp thời, chưa sát thực tế. Việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, “làm theo” Bác, nhất là việc thực hiện quy định nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao, còn hình thức. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới vi phạm các quy định của Đảng đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự...

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ: Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đã khái quát, hệ thống, xúc tích, cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một lần nữa quán triệt, nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới là học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 -2021. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không tổ chức trao thưởng trực tiếp, Ban Bí thư Trung ương ủy quyền cho các ban, bộ, ngành địa phương trao tặng bằng khen vào thời gian phù hợp.

* Chiều cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu: Sau hội nghị, các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; cụ thể hóa nội dung các chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các cấp ủy đảng tổ chức hình thức quán triệt, tuyên truyền chuyên đề phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp…

ANH DŨNG - TTXVN

Chia sẻ bài viết