26/12/2017 - 16:10

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017 

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương biểu dương những thành tích của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, nói thẳng, nói thật, hội nghị cần tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, biên giới, biển, đảo...; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược...

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đề xuất và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp chặt chẽ với Công an Nhân dân trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn; phối hợp phục vụ và bảo đảm an toàn Hội nghị APEC năm 2017.

Toàn quân có nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, sát thực tế; tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng; có nhiều giải pháp chấn chỉnh tổ chức biên chế, tiến hành sáp nhập, điều chuyển... theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quân đội luôn là lực lượng chủ lực trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, quan hệ hữu nghị với các nước, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch đầu tư, kinh tế, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đã có những đột phá và đạt kết quả cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; có nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên; toàn quân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2018, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã ban hành; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt các tình huống; không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ động phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu; nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng; tăng cường phối hợp với Công an Nhân dân và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn.

Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, biên giới, biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập hiệp đồng quân binh chủng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống bộ đội; triển khai thực hiện tốt Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng xác định, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực và chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN; làm tốt công tác chuẩn bị cho các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020; tích cực triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng

Chia sẻ bài viết