05/12/2017 - 09:30

Hội nghị giao ban công tác Dân vận khu vực Tây Nam bộ năm 2017 

Sáng 4-12, tại Kiên Giang, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận khu vực Tây Nam bộ.


Quang cảnh Hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, năm 2017 các tỉnh, thành ủy khu vực Tây Nam bộ đã nỗ lực hoàn thành tốt công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Các tỉnh, thành ủy tập trung triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư về Đại hội các ngành trong khối đoàn thể chính trị-xã hội…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cụ thể hóa các chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền đã gắn việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Nhiều tỉnh, thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Qua đó, nhiều mô hình dân vận khéo đã hình thành trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung các mô hình đều đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Điển hình như mô hình “cán bộ xã xuống tận nhà dân hướng dẫn làm thủ tục hành chính”, “cán bộ, công chức cấp xã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, mô hình “6 biết”...của tỉnh của Đồng Tháp. UBND tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU của Tỉnh ủy; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”; phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra, các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua “Trung tâm hành chính công” để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các đơn vị lực lượng vũ trang triển khai các chương trình, hoạt động hướng về cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nhất là những địa bàn hoạt động khó khăn, xây dựng lực lượng nòng cốt, tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh như khắc phục thiên tai, giữ vững tình hình an ninh biên giới, ngăn ngừa và khắc phục các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu là mô hình Tết quân-dân năm 2017 với nhiều hoạt động như xây dựng và bàn giao nhà “Đại đoàn kết”, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tổ chức văn nghệ, thể thao… với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo... và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, ban, ngành của Trung ương xây dựng chiến lược đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số và về chính sách, chế độ đặc thù đối với cán bộ ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ bài viết